Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 14

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 14 | Schooljaar 2017-2018 | 25 november 2017
Verjaardagen

verjaardag27 november: Juf Annemarie jarig

28 november: Juf Susan jarig

30 november: Concierge Joop jarig

03 december: Juf Roswitha jarig

Bericht van Monica Tolenaar

Foto MonicaBeste ouders,

 

Eén van mijn leukste klussen op deze mooie school is het rondleiden van ouders van jonge kinderen, die zich oriënteren op een schoolkeuze. Naast dat men onder de indruk is van het transparante en kleurrijke gebouw, zijn ouders soms verrast door alles wat er op een school gebeurt. De kleuters zijn eraan gewend dat ik door de gang loop en soms de klas in ga om iets uit te leggen aan de geïnteresseerde ouders.

Deze week werden we uitgenodigd door een klein mannetje, dat trots zijn lokaal liet zien. “Kijk, hier spelen wij en samenwerken is heel belangrijk, wist je dat?” Een betere uitleg van onze visie op onderwijs kun je bijna niet krijgen.
In een andere kleutergroep was de onderzoeksopdracht: ontwerp een voertuig voor de Sint. De creatieve oplossingen waren volop aanwezig én zichtbaar opgehangen in de klas.
In de groepen 3 zijn de leerstappen en de doelen concreet gemaakt op de gang. Trots lieten de kinderen zien welke letters ze al kunnen schrijven en welke er in de komende tijd geleerd zullen worden. Een mooi praktijkvoorbeeld van “Leren Zichtbaar maken” in onze school.
 
Nieuw aannamebeleid in Leiden:
Vanaf 1 januari worden de landelijke richtlijnen voor de aanmelding bij een basisschool ook in Leiden gehanteerd. Nu is het nog zo dat ouders hun kind kunnen aanmelden op de leeftijd van 2 jaar. Vanaf 2018 wordt de grens van 3 jaar gehanteerd. Dat betekent dat het aannamebeleid van onze school herschreven moet worden, zodat deze wijziging duidelijk wordt bij potentiële nieuwe ouders.
Het criterium dat broertjes en zusjes voorrang hebben, blijft onverminderd van kracht. Dus vergeet u hen niet aan te melden? Dat mag vanaf de geboorte!
 
Monica Tolenaar

Uit de groep: Bioscoopbezoek

Foto bioscoopGroep 7A is donderdagmiddag 23 november naar de bioscoop geweest. Dat kwam, omdat Tom uit onze groep een prijs heeft gewonnen bij de Vakantiepas. Hij mocht zelf de prijs bedenken en had als wens om met zijn nieuwe groep naar de bioscoop te gaan. Die wens heeft de Vakantiepas gehonoreerd. We hebben Dummie de Mummie gezien in Lido 3 én de zaal was helemaal alleen voor onze groep. In de pauze kregen we nog twee consumpties. Het was 'de leukste schooldag' ooit, vonden de kinderen.

Een bedankje aan de Vakantiepas en aan juf Ellen en Toms vader voor de begeleiding.

 

Uit de groep: Bezoek pastoor Smith

Sint maartenAfgelopen week kwam pastoor Smith in de groepen 7 vertellen over twee heiligen waarvan we de feesten deze periode vieren: Sint Maarten (Martinus) en Sinterklaas. (Nicolaas).
De pastoor vertelde onder andere waarom Sint Maarten maar de helft van zijn mantel aan de bedelaar gaf, waar het woord ‘kapel’ vandaan komt, dat Sinterklaas in Rusland twee feestdagen heeft enz.
Erg interessant om de verhalen van deze “Sinten” nu beter te kunnen plaatsen.

 

Hetty Barreveld

Van de GMR Primair Onderwijs SCOL

ScolAlle basisscholen van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) hebben een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Primair Onderwijs (PO). Deze GMR is samengesteld uit gekozen leden van verschillende basisscholen die onder SCOL vallen. In de GMR streven we naar een aantal van 7 ouders en 7 medewerkers. De GMR-leden nemen zitting in de GMR voor een periode van drie jaar.

 

De voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben overleg met het college van bestuur van SCOL om actuele zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden. Over een aantal onderwerpen wordt door de GMR een formeel advies uitgebracht. Maar de GMR houdt zich ook met andere onderwerpen bezig, in onderlinge discussies of gedachtewisselingen, of in overleg met medewerkers van de stichting of het college van bestuur. De GMR heeft daarmee invloed op het beleid dat de stichting voert.

 

Op 22 oktober jl. is de GMR PO in een flink vernieuwde samenstelling voor de eerste keer in dit schooljaar bij elkaar geweest. Behalve dat daar de geplande beleidsstukken zijn behandeld, heeft de GMR ook afgesproken dit schooljaar te werken aan een aantal verbeteringen in de communicatie met de MR’s. Ook wil de GMR de ouders en leerkrachten beter informeren door te werken aan het actualiseren en beschikbaar maken van alle relevante informatie, o.a. op de website van SCOL.

 

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u terecht bij Jeroen Snijders (voorzitter GMR PO/oudergeleding, e-mail: jeroen.snijders@mjwb.nl) of Monique Jongman (vice-voorzitter GMR PO/personeelsgeleding, e-mail: m.jongman@daltondeleeuwerik.nl)

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.