Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 15

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 15| Schooljaar 2017 – 2018 | 1 december 2017
Agenda

  5 december Sinterklaasviering

Verjaardagen

  3 december Juf Roswitha

  8 december Juf Célèste

Bericht van Monica Tolenaar

Monica

Beste ouders,

Via Schoudercom heeft u de brief ontvangen over de voorgenomen staking op 12 december (zie ook bijlage). Een nieuwe actie, die jonge gezinnen treft en het land zal ontregelen. De keuze om te gaan staken is zeer persoonlijk en mag gelukkig in Nederland in alle vrijheid individueel worden genomen. Ook bij onze teamleden, al is de worsteling - tussen betrokkenheid en plichtsbesef aan de ene kant en zorg en ontevredenheid aan de andere kant - voelbaar. De weegschaal is doorgeslagen naar die ene kant, met alle vervelende consequenties van dien. Een heel moeilijke afweging voor onze bevlogen professionals.

Afgelopen woensdag was er in de talkshow van Jeroen Pauw aandacht voor de problematiek binnen het basisonderwijs. Er was een Amsterdamse directeur aan het woord: haar verhaal is ook het mijne.

Ondanks het feit dat leraren graag op de Josephschool werken en onze vaste bezetting prima op orde is, zijn de gevolgen van het lerarentekort nijpend en slecht voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Ook op de Josephschool heb ik deze week aan de ouders van een groep verzocht  hun kind thuis te houden i.v.m. ziekte van de leerkracht. Ons ziekteverzuim ligt ver onder landelijk niveau maar ook met deze cijfers is het moeilijk om de organisatie draaiend te houden. De ziekte van de ene leerkracht legt druk op de andere collega’s: een groep wordt verdeeld, bepaalde lessen worden verschoven of niet gegeven. Parttime werkende leraren organiseren hun thuisactiviteiten noodgedwongen om het werk heen, zodat ze extra kunnen komen. Ons gepensioneerde drietal is wekelijks in touw. Leraren in opleiding krijgen te weinig begeleiding, doordat hun mentor inspringt in een andere groep. Ambulante collega’s, zoals de teamleiders en intern begeleiders komen niet aan hun eigen werk toe, waardoor achterstand ontstaat. Kortom, er is echt wat aan de hand.

Onze kaartenactie bleek geen onverdeeld succes. Niet alleen technische hobbels, waardoor het moeilijk bleek om in te loggen, speelden een rol. Ook het erg commerciële effect hebben wij onderschat, toen we het besluit namen om in zee te gaan met deze externe partner. Hiervoor bied ik mijn excuses aan: eens en nooit weer! Overigens zijn er wel heel leuke tekeningen gemaakt en die zien er geprint nog mooier uit en daar mag uw kind trots op zijn. Als de opbrengst bekend is, zullen we u daarover informeren en ook over de verdeling over de verschillende doelen.

 

Ik wens u een heel gezellig Sinterklaasfeest toe met blije kinderen, leuke cadeautjes, prikkelende gedichten en verrassende surprises. Tot ziens tijdens de intocht op het bloemenplein!

 

 Monica Tolenaar 

Sinterklaasviering

SintWe hopen natuurlijk  dat de Goedheiligman dinsdag tijd heeft voor een bezoek aan de leukste school uit Leiden. De kinderen worden op de gewone tijd in de klas verwacht (de jas mag aan blijven)en mogen hun pietenpakjes natuurlijk aan. Als u het leuk vindt om de aankomst van Sinterklaas mee te maken, bent u van harte welkom. Om een en ander in goede banen te leiden, moeten daar wel wat spelregels voor worden afgesproken:
• Zorgt u ervoor op tijd te zijn en om 8.45 uur het lokaal te hebben verlaten?
• De kinderen zijn onder de hoede van de leerkrachten. Houdt u wat afstand om uw kind niet in verwarring te brengen?
• Het zebrapad is gereserveerd voor de ouders. De rest van het bloemenplein is bestemd voor de kinderen.
• Op het podium speelt een Pietenband. Meezingen door de ouders is natuurlijk verplicht!

 Na deze muzikale ontvangst bezoekt Sinterklaas de groepen en dat wordt natuurlijk super gezellig en spannend!

Uit de groep: Pietengym
PietengymVorige week werd er een brief gevonden op school. Sinterklaas maakte zich een beetje zorgen over zijn eigen Pieten. Door de aankomende kou zijn er heel veel pieten verkouden geworden. Sinterklaas was bang dat als pakjesavond eraan komt dat er dan te weinig fitte pieten zijn. Om dat probleem te tackelen heeft de Sint gevraagd of de kinderen van de Josephschool eventueel als hulppietje kunnen invallen. Maar.... Maar... Dan moet er wel eerst goed geoefend worden!!
 
In de speelzaal en in de grote gymzaal hebben alle kinderen ontzettend goed kunnen oefenen. Zelfs zo goed, dat iedereen een Pietendiploma heeft gekregen! 
 
Mocht Sinterklaas pieten tekort komen dan bestaat de kans dat Sinterklaas uw kind wilt lenen.
 
Meester Sander
 
 
 
Uit de wijk: Voedselbank

VoedselbankIn Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Ook dit jaar zamelt de Josephschool rondom de kerstperiode producten in voor de Voedselbank Leiden en u kunt daarbij helpen.

Vanaf maandag 11 december kunt u de producten inleveren in kratten in de gang bij de kleine gymzaal. De Voedselbank is blij met allerlei soorten eten, maar hebben een ideale boodschappenlijst als het langhoudbare producten betreft. 

 

https://leiden.voedselbankennederland.nl/bestanden/afbeeldingen/facebook-960-x-9603.jpg

Uit de wijk: Kerst Taptoe

TaptoeOp 9 en 10 december 2017 gaan wij een prachtig muziek-programma brengen in Leiden.Met als titel:

 

            International Military Christmas Tattoo

 

Hiermee brengen wij een heel mooi kerstprogramma uit de wereld van de Show and Marchingbands. Leiden heeft hierin een befaamde naam en u kunt dan kennis maken met de drie orkesten van K&G, te weten: Show and Marchingband K&G uit Leiden, Jong K&G uit Leiden, K&G 3 uit Leiden en verder The Band of Liberation uit Leiden, Demoteam Desiree uit Katwijk, Demoteam Gymsport uit Leiden, Pipes and Drums uit Oegstgeest, Sopraan Marnie Bauer uit Leiden, singer Burgemeester vd Werff (Eric Filemon), violist Mike uit Den Haag, Kerstband Adest Music uit Sassenheim, Quirinus Band & Bugle Corps uit Duitsland, 1st Cinque Ports Rifle Corps of Drums uit Engeland.

 

Op zondagmiddag 10 december is er speciaal een programma voor het gezin. U kunt bij dit evenement dus wel met uw kinderen aanwezig zijn in de Evenementen Hal, ECC, van het Holiday Inn Hotel in Leiden. De Familie Matinee op 10 december begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. U kunt uw kaarten reserveren via: www.marchingbandmanagement.nl

 

Wij hopen veel ouders en kinderen van uw school op zondagmiddag 10 december te mogen begroeten.

Uit de wijk: Kerstsamenzang

KerstsamenzangGraag willen wij uw aandacht vestigen op de Kerstsamenzang die gehouden wordt in de St. Petrusparochie, Lammenschansweg, 

op zondag 17 december 2017 aanvang: 16.00 uur.

Hoe kun je de Kerstdagen beter beginnen dan door met z’n allen bekende kerstliederen te zingen en te luisteren naar een “Kerstverhaal”.

De middag wordt opgeluisterd door enkele muzikale intermezzo’s.

Er is een speciale rol voor de kinderen, dus neem vooral de kinderen en de kleinkinderen mee. Het belooft weer sfeervol en hartverwarmend te worden

De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden voor een speciaal doel:  “Het reviseren van het orgel”.

Na afloop is er warme glühwein en chocolademelk met wat lekkers.

 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

 

 

Werkgroep Wijk- Kerstsamenzang:

Coen en Ria Huisman, Wilma van Goozen, Mirjam van der Hulst.

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.