Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 21

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 21 | Schooljaar 2017-2018 | 26 januari 2018
Agenda

agenda29 januari - studiedag
30 januari - studiedag

Verjaardagen

verjaardagen31 januari - juf Irene jarig
2 februari - meester Sander jarig


Bericht van Monica Tolenaar

monicaBeste ouders,

 

Zo, die griepgolf had ons goed te pakken deze week. Drukte aan de telefoon ’s morgens om alle ziekgemelde kinderen te noteren. Veel kinderen, die gedurende de dag ziek werden en moesten worden opgehaald. En… veel uitval bij de leerkrachten. Het was een week, waarbij alle zeilen moesten worden bijgezet en creatief met beschikbare menskracht moest worden omgegaan. Dank aan mijn flexibele collega’s, leraren in opleiding en invalleerkrachten. Maar ook een groot compliment aan de leerlingen, die hier op een natuurlijke manier mee om kunnen gaan. Vrijdag moest er ook weer een groep worden verdeeld over een aantal andere groepen. U begrijpt dat dit een noodexercitie is, die geen continuïteit biedt in het onderwijsaanbod. Nog een stap verder is dat we u een bericht moeten sturen dat het écht niet meer lukt om de kinderen op te vangen. En dat is geen fijne boodschap en raakt ons allen.

 

De komende week start met twee roostervrije dagen voor de kinderen. Sommige gezinnen maken er goed gebruik van door gezellig een lang weekend op pad te gaan. De leerkrachten benutten deze tijd goed: op deze dagen worden studies gevolgd, staat overleg gepland, worden oudergesprekken voorbereid en de rapporten in de steigers gezet. Vanaf groep 3 zijn de kinderen in deze periodes getoetst volgens het leerlingvolgsysteem van Cito, waardoor we zicht hebben op de individuele ontwikkeling van uw kind, maar ook in staat zijn om op groepsniveau gegevens te vergelijken. Ook kunnen we trends waarnemen, evalueren of het onderwijsaanbod passend is en leerplannen voor de komende periode bij- en vaststellen.

 

Binnenkort vinden de oudergesprekken plaats van groep 3 t/m 6 leerlingen. Een dringend verzoek om u aan de gemaakte afspraaktijd te houden. Helaas moet ik constateren dat niet elke ouder zich hieraan houdt. Bij een no-show in een commerciële instelling krijgt u een rekening gepresenteerd. Bij een school werkt dat natuurlijk (en gelukkig maar) niet zo, maar zijn er grenzen aan de beschikbaarheid van de leerkracht. Dus vandaar deze strenge woorden vanuit de directie!

afspraak

Een oppepper als afsluiting: juf Hester, de coördinator van het overblijven is terug op honk. Met uw vragen en opmerkingen kunt u weer bij haar terecht, al is ze ’s morgens vroeg nog niet lijfelijk op school aanwezig.

 

Fijn weekend!

Monica Tolenaar

Uit het team: Schoolschaatstoernooi, een prooi voor de Josephschool!

schaatsen1schaatsen2schaatsen3

 

Afgelopen weekend was het zo ver, de kinderen van de Joseph mochten het ijs op! Dit jaar waren er clinics en een wedstrijdactiviteit. In de wedstrijdactiviteit werd er door iedereen ongelooflijk hard geschaatst! Dit leverde zeer veel medailles op, zoveel zelfs, dat we de beker voor het scholenklassement hebben gewonnen! Tweede keer op rij, derde keer in totaal.

De medaillewinnaars waren: Japhet Witte, Lara Poli, Marit Zuyderwijk, Severijn Schippers, Pom Straathof (allen een bronzen medaille), Tobias Vorisek, Eva Steenaert, Daisy Huismans, Abel Molenaar, Tamar van Nes (allen een zilveren medaille), David Linse, Ief Straathof, Nathan Witte, Fenna Rijnbeek, Lisa Geurts, Pol Kruidering, Haruki Kervers, Fenne van Beusekom (allen een gouden medaille).

Mocht uw kind iets meer willen doen op het ijs bij een vereniging, geef een seintje aan meester Sander, dan kan hij u verder helpen.

 

Sportieve groeten,

 

meester Sander

Uit het team: voorleesontbijt

voorleesontbijtvoorleesontbijt2

Deze foto’s laten zien hoe oudere kinderen gezellig voorlazen bij de kleuters.

Uit het team: BHV op herhalingscursus

BHV

Deze week hebben onze BHV'ers (bedrijfshulpverlening) de herhalingscursus gevolgd. Deze cursus bestaat uit 2 delen, EHBO en brandoefeningen. De BHV'ers zijn aan de slag gegaan met een deel theorie en een deel praktijk. Wat te doen bij brand, hoe ontruimen wij de school bij brand zo goed mogelijk, met welk blusmiddel blus je het best een bepaald soort brand? Een erg leerzame middag!

 

Meester Johan

Nieuwe jeugdbrigadiers

jeugdbrigadiers1

brigadiers2brigadiers3

Vrijdag 12 januari jl. zijn de nieuwe jeugdbrigadiers van groep 7 getraind door agent Mitch. Er hadden zich veel leerlingen aangemeld dus het was een grote groep om te trainen. Altijd spannend wanneer een echte agent jou leert hoe je het verkeer kan stopzetten bij een zebrapad! Nadat Mitch alles had uitgelegd, zijn we het in de praktijk gaan brengen bij de oversteekplaats. Best eng om zomaar de weg op te stappen met het stopbord. Maar iedereen heeft echt goed zijn best gedaan!

Afgelopen week is de eerste jeugdbrigadier gestart. Elke week staat er in de middag een nieuwe jeugdbrigadier uit groep 7 samen met een volwassen brigadier. Dit jaar zullen zij zorgen dat iedereen veilig kan oversteken. De gemeente Leiden heeft gezorgd voor nieuwe stopborden en hesjes zodat we nog beter zichtbaar zijn!

Voor de jeugdbrigadiers van groep 8 zit het er nu op. Wij willen hen allemaal heel erg bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar!!

 

Koen de Wit & Simone van Diest
Coördinatoren Verkeersbrigadiers

Over de St. Petruskerk

De Petruskerk, een Rijksmonument, heeft (net als elk ander gebouw) onderhoud nodig. De Werkgroep Diaconie houdt regelmatig markten om geld in te zamelen voor bekostiging van het groot onderhoud van de kerk. Zij zoeken boeken, platen, CD's, DVD's en CDROM-spellen om te kunnen verkopen op toekomstige markten, met als doel om het benodigde geld te kunnen verzamelen.

Wilt en kunt u helpen met het inzamelen van deze spullen? U kunt uw spullen tijdens de 'inname-ochtenden' tussen 10.00u en 11.00u brengen in de Petruszaal, links naast de Petruskerk aan de Lammenschansweg 40a in Leiden. In 2018 zijn er 'inname-ochtenden' op de volgende (zater)dagen: 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.
Komen deze dagen u niet uit of heeft u een andere vraag? Mail dan naar: woerd199@planet.nl. Het is mogelijk om een afspraak te maken om uw spullen op een andere dag te komen brengen.

 

Bij voorbaat dank! Namens de Werkgroep Diaconie, 

John van der Woerd 

 

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.