Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 22

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 22 | Schooljaar 2017-2018 | 2 februari 2018
Bericht van Monica Tolenaar

M

Beste ouders,

Nederland lijkt in de ban te zijn van een nieuwe televisieserie "de luizenmoeder". Het liedje "Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent", klonk deze week zeer regelmatig binnen de Josephschool. Ook werd het melodietje gebruikt door de middenbouwleerkrachten tijdens het afscheid van teamleider Cees van Eeden.

De serie geeft een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken in een basisschool, waarbij zaken heerlijk op de korrel worden genomen en worden uitvergroot. Het vermanende wijsvingertje van onze beroepsgroep, de schoolpleinverhalen of ruzietjes tussen de ouders; niets blijft onbesproken. Ik ben fan! Hier leest u er nog een leuk artikel over in NRC. w

 

 Vrijdag ontvangen de kinderen hun eerste rapportverslag van dit schooljaar. Altijd weer een spannend moment!

De leerkrachten beschrijven de voortgang van de kinderen zo nauwkeurig mogelijk. Belangrijk is het om het kind met zichzelf te vergelijken; welke groei is er doorgemaakt in dit half jaar? Daarnaast worden de gegevens gebruikt uit het Cito leerlingvolgsysteem en ziet u de resultaten van deze toetsperiode. Ik hoop dat u uw kind herkent in dit verslag en trots bent op de stappen, die het gezet heeft. In het rapportgesprek krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen aan de leerkracht en hoort u ook welke plannen er worden ontwikkeld voor de komende periode.

 

Uit het Team - Carnavalscommissie

CDinsdag 13 februari wordt er weer gezellig carnaval gevierd op school! Alle kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.

Er wordt gewoon om 8.45 uur begonnen in de klas. Daarna gaan de groepen 3 tot en met 8 naar buiten om gezamenlijk de polonaise te lopene en verder te hossen. Alle ouders zijn welkom om mee te hossen of te kijken!

In de middag is er voor de groepen 6 tot en met 8 een playbackshow. In de ochtend worden de voorrondes hiervoor gehouden in de eigen klas. Alle kinderen kunnen hieraan meedoen en kunnen zich opgeven bij hun eigen leerkracht. Enkele spelregels hierbij zijn:

- Het is de bedoeling dat de carnaval/apr├Ęs-ski nummers thuis worden voorbereid.

- De groepjes mogen maximaal uit 5 kinderen bestaan.

 

's Middags krijgen alle kinderen een kleine versnapering. Tien-uurtje en lunch moeten zoals gebruikelijk gewoon worden meegenomen.

 

Alaaf, de carnavalscommissie

Uit de Wijk - Leids water

Leids Water introduceert een leuke Valentijnsactie voor Het vijf Meibad en De Zijl:

v

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.