Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 31

Nieuwsbrief Josephschool

Nieuwsbrief nr. 31 | Schooljaar 2017-2018 | 14 april 2018
Agenda

17 april: Cito Groep 8

17 april: Theater 4C

 

18 april: Cito Groep 8

18 april: Voetbaltoernooi Jongens Groep 5 & 6

18 april: Expressie uur Groep 3

 

19 april: Cito Groep 8

19 april: Theater Groep 4D

 

20 april: KONINGSSPELEN

Verjaardagen

 

Woensdag 18 april: Juf Yolanda jarig

 

Donderdag 19 april: Juf José Olsthoorn jarig

Bericht van Monica Tolenaar

Foto MonicaBeste ouders,

 

Vlak voor de krokusvakantie heeft u het vakantierooster ontvangen voor het schooljaar 2018/2019. Dit was echter nog niet compleet, zoals ik toen al heb beschreven. Hieronder vindt u het complete overzicht, zoals dat met instemming van de Medezeggenschapsraad is vastgesteld.

 

Scholen geven op jaarbasis 940 uur les en zijn aan bepaalde regels gebonden, maar hebben daarnaast enige vrijheid gekregen bij het vaststellen van het lesrooster. Op de Josephschool werken we met een hoog aantal lesuren per week, nl. 25,75 uur. We geven nl. ook les op vrijdagmiddag. Er zijn ook scholen, die ervoor hebben gekozen om de vrijdagmiddag vrij te roosteren, of scholen, die kortere schooldagen hanteren.

Voor u is dit belangrijk om te weten, om te begrijpen dat we daardoor op de Josephschool meer uren vrij kunnen geven dan alleen de reguliere schoolvakanties. Sommige van de vrije dagen worden aan de vakanties gekoppeld, om bijv. files te vermijden. Andere vrije dagen staan gepland op momenten dat de periode tussen de vakanties lang is voor de kinderen. Ook zijn er dagen gepland in piekperiodes voor de leerkrachten. Het zijn nl. alleen vrije dagen voor de kinderen. Het team gebruikt die dagen voor nascholing, overleg en planning.

 

Het komend schooljaar ziet er als volgt uit:

 • Dinsdag 2 oktober en woensdag 3 oktober 2018
 • Herfstvakantie: Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
 • Donderdag 22 november en vrijdag 23 november 2018
 • Kerstvakantie: Vrijdagmiddag 21 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
 • Maandag 4 februari 2019 en dinsdag 5 februari 2019
 • Krokusvakantie: Vrijdag 22 februari t/m woensdag 6 maart 2019
 • Pasen/Meivakantie: Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
 • Hemelvaart: Woensdag 29 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
 • Pinksteren: Maandag 10 juni 2019
 • Donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni 2019
 • Zomervakantie: Vrijdagmiddag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019.

 

Deze week is de Staat van het Onderwijs gepresenteerd in een lijvig rapport vanuit de Inspectie. Een eerste opinie vindt u in bijgaande link en geeft ons weer stof tot nadenken.

 

Prettig weekend allemaal!

 

Monica Tolenaar

Uit de MR: vooraankonding - vacature oudergeleding MR

Beste ouders,

 

Voor volgend schooljaar (2018-2019) komt er een vacature vrij voor één ouder in de MR. Op dit moment zijn er vier ouders die deelnemen aan de MR, en vier leerkrachten. 

 

Waarom deelnemen aan de MR? 

Via de medezeggenschapsraad heb je inspraak in het beleid van de school. Daarbij kan je denken aan de vaststelling van de onderwijstijd, het vakantierooster, maar ook de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang, de schoolgids, het schoolreglement, het schoolplan en het zorgplan (de plannen van de school voor de komende jaren m.b.t. onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen).

 

Wil je je kandidaat stellen voor volgend schooljaar? 

De vacature gaat net na de meivakantie de deur uit, dus vanaf dat moment is het mogelijk om je aan te melden! Voor nu is het dus nog even ‘food-for-thought’.

 

Met vriendelijke groet,

 

De MR

 

                  Afbeeldingsresultaat voor medezeggenschapsraad basisschool

UIt de groep: Actie Red de tijgers!

Beste ouders en kinderen,

 

De tijger is in groot gevaar! In het wild leven er nog maar 3.900. Daarom houdt het Wereld Natuur Fonds een actie om geld in te zamelen. Met dat geld willen ze bijvoorbeeld nieuw leefgebied voor de tijgers aanplanten, speurhonden opleiden om stropers op te sporen, rangers aanstellen om de tijgers te beschermen tegen de stropers en nog meer. Hiervoor is veel geld nodig! Daarom gaan wij op donderdag 26 april om 8:30 en 15:00 in de aula van de school liedjes spelen om geld op te halen. Kom allemaal luisteren voor de tijger!

 

Groetjes, Maaike Waszink, Beatriz dos Prazeres Calado en Mijntje Wentink uit groep 7a

 

Inline image

Uit de groep: Voetbaltoernooi Meisjes

Na het succes bij de jongens waren woensdag de meisjes aan de beurt voor het voetbaltoernooi.

De meiden uit de groepen 7 speelden niet onverdienstelijk, wonnen een partij en speelden er twee gelijk. Helaas ging de laatste wedstrijd verloren, maar wel een mooie tweede plek in de poule!

De meiden uit de groepen 8 wonnen alle poulewedstrijden en ook de wedstrijd in de kwartfinale werd vrij eenvoudig gewonnen. De halve finale was zeer spannend en deze werd gewonnen na het nemen van strafschoppen. In de finale bleek dat de meisjes van de Morskring net iets sterker waren, 0-2.

Maar door deze finaleplek mogen, net als de jongens, ook de meisjes naar de regiofinale!

 

Inline image                                         Inline image

UIt de groep: Verrassing bij klassentheater 4B
Al wekenlang werd er in het diepste geheim driftig geoefend en donderdagavond was het zover: het klassentheater van 4B met thema 'Talentenjacht':
Er werd door de kids uit volle borst gezongen, gebreakdancet, listige voetbal moves geshowd (waaronder een omhaal, waar Ronaldo nog wat van kan leren), gedrumd, door professionele ballerina's de eerste en tweede positie gedemonstreerd, moppen getapt én gelachen (de worteltjestaart blijft een 'classic'!), blokfluit en viool gespeeld en door brandende hoepels gesprongen. Al deze bijzondere acts werden door een 4-koppige jury beoordeeld. Of het nu was voor creativiteit, uitvoering of doorzettingsvermogen, al deze talentjes kregen onder luid applaus een welverdiende tien!
 
Het theater werd afgesloten met een verrassings-playback-act van de twee - overigens zeer talentvolle - juffen Diana en Mandy!
 
Zij gingen terug in de tijd met "Klein is fijn" van Kinderen voor Kinderen
 
Voetbal
juf4b2
juf4b
UIt het team: Nieuwe privacywetgeving

Waarschijnlijk heeft u er al iets over gehoord of gelezen, de nieuwe wet op de Privacy, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei 2018 van kracht wordt.

De AVG komt dan in plaats van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe wet is een stuk strenger dan de huidige wet rond de bescherming van persoonsgegevens.

Dit gaat de komende tijd daarom ook veel van de de Stichting SCOL en de scholen vragen om veel zaken omtrent privacy en beveiliging (nog) beter te regelen, te controleren en vast te leggen.

 

SCOL heeft het bureau Rijnconsult ingehuurd om de stichting/scholen hierbij te helpen. Bureau Rijnconsult is onder meer ingehuurd om een risicoanalyse (quickscan) uit te voeren naar de mogelijke risico's op het gebied van privacybeveiliging in de organisatie, zodat we passende maatregelen kunnen bedenken.

Verder inventariseren we met de leveranciers en met welke systemen we persoonsgegevens uitwisselen. We sluiten met de diverse leveranciers zogenaamde verwerkersovereenkomsten af. In een verwerkersovereenkomst leg je o.a. vast waar de persoonsgegevens voor verwerkt mogen worden, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, de controle hierop enz.

 

Op onze school zal in verband met de nieuwe wetgeving ook gekeken moeten worden naar onze beveiliging hier op het netwerk, de diverse apparaten, de leerlingadministratie enz. Onderwerpen als wachtwoorden en wachtwoordbeleid, digitaal delen, het gebruik van USB-sticks, scherm vergrendelen, het plaatsen van foto’s en beeldmateriaal op de blogs en op de website, de toestemmingsformulieren en nog vele andere zaken zullen we opnieuw met elkaar moeten bespreken, vast moeten stellen of de huidige afspraken AVG-proof zijn en opnieuw beleid maken hierop. Uiteraard gaan we u hier regelmatig van op de hoogte houden. Er is nog wel een berg werk te verzetten.

 

Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen en zal SCOL richting gevend zijn. Het was in ieder geval een opluchting te horen dat het 25 mei nog niet allemaal klaar hoeft te zijn.

Wel moeten we aan kunnen tonen dat we hier al volop mee bezig zijn. En dat zijn we zeker. Zowel op stichting- als op schoolniveau!

 

 Afbeeldingsresultaat voor avg

 

Uit de praktijk van meneer Joop
Een kleine anekdote uit de praktijk van meneer Joop:
 
Na verschillende klachten van kinderen en leerkrachten dat de jongetjes het niet zo nauw nemen met de geldende afspraken over hun toiletgedrag, besluit meneer Joop de klassen langs te gaan. Hij vertelt dat hij er écht geen zin meer in heeft om het bakje van de toiletborstels schoon te maken omdat er jongetjes in het bakje plassen i.p.v. in de toiletpot.
Dat de kinderen ervan onder de indruk zijn, laat bijgaande tekening zien. Nu hopen dat het écht gaat helpen! Misschien kunt u er thuis ook eens een opvoedend gesprekje aan wijden?
 
Inline image
 

 

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.