Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 14

Nieuwsbrief Josephschool

Agenda

09 december - Kerstmusical 7A

10 december - Kerstmusical 7B

11 december - Kerstmusical 7C

12 december - Kerstmusical 7D

Verjaardagen

08 december - Celeste Geertsma
12 december - Fleur van Leeuwen-Coulier
14 december - Leanda van den Berg

Bericht van Monica Tolenaar

Monica

 

Beste ouders,

 

Naar aanleiding van heel veel blije gezichtjes en gezichten, kunnen we de balans opmaken na een heerlijke Sinterklaasperiode.

De Pietenband in hun old-timer bus, de aankomst van Sinterklaas en de Pieten op de tractor bij juf Wendy, boden een groots spektakel. Ondertussen heeft meester Joop alweer enorme klussen achter de rug: het afvoeren van alle papier en rommel na het uitpakken van de honderden surprises én het installeren van de kerstboom en sfeerverlichting in de aula.

Dank aan alle teamleden en hulpvaardige ouders voor het organiseren van die fantastische 5 december!

 

De komende week staan in het teken van de kerstmusicals van de groepen 7. Dat is een weekje topsport voor de desbetreffende leerkrachten, dus bij deze alle succes en plezier gewenst!

 

Maandag worden de lege kratten van de Voedselbank gebracht. Op woensdag 18 december worden zij weer opgehaald. We rekenen natuurlijk op uw royale bijdrage. In de bijlage leest u suggesties voor uw boodschappenlijstje.

 

Op donderdag 19 december vieren we het jaarlijks Kerstfeest. ’s Morgens zijn we in de Petruskerk en ’s avonds ontvangen we de kinderen voor het feestelijke kerstdiner, terwijl er voor u een gezellige glühwein-borrel op het plein wordt georganiseerd door de Ouderraad.

 

De vakantie begint op vrijdag 20 december om 12.00 uur.

 

De Josephschool hoort bij Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, die zo’n 15 basisscholen en een aantal voortgezet onderwijs scholen beheert. De directies werken nauw samen en soms komen die gezamenlijke inspanningen tot een opmerkelijk resultaat. Luistert u maar eens naar deze prachtige song over goed leren. De tekst en melodie zijn in een coproductie met een singersongwriter tot stand gekomen. De directeuren laten zich horen in het refrein.

De strategische koers van SCOL “goed leven, goed samenleven en goed leren” klinkt er luid en duidelijk in door! (Zie bijlage onder dit bericht)

 

Elders in deze nieuwsbrief vindt u een interessant artikel over het belang van goed leren lezen. Het is geschreven door college Joyce Westerling, die zich in dit onderwerp verdiept in verband met haar opleiding tot taal- en leescoördinator.

Van de redactie - resultaat enquete

Onlangs is een enquete uitgestuurd met het verzoek voor input voor onze nieuwsbrief. Dank voor de bijdrage, de enquete is welgeteld 109 keer ingevuld!

   De enquete had open vragen, dus de antwoorden zijn versimpeld met behulp van labels. Sommige antwoorden hebben dus meerdere labels gekregen, wat de verschillende totalen verklaard in de grafieken.

 

Hieronder de highlights:

    - Frequentie:  71% elke week, 22% elke 2 weken

    - Toegevoegde waarde: 23% algemeen, 20% agenda, 18% Monica, 15% schoolactiviteiten (dat wat de leerlingen doen)

    - Meer: 44% niks, 12% verandering in structuur (overzichtelijkheid, kunnen scannen), 11% leerlingen, 9% schoolbreed

    - Minder: 60% niks, 17% activiteiten, 10% lengte

 

Wat gaan wij hiermee doen? Wij gaan nadenken over invulling naar aanleiding van de enquete, inclusief op de koffie bij Monica.

 

mindermeer

Uit het team - Sinterklaas

Wendysintaf

Een leukere manier om Sint te vervoeren bestaat er vást niet; achterop de tractor van juf Wendy Ammerlaan groep 3D!

 

podiumpietensintzit

 

 

 

Uit het team - voedselbank inzameling

Inleveren in de kantorengang op de begane grond vanaf maandag 10 december.
U helpt toch ook mee?

 

Boodschappenlijstje:

 

o Fruit in blik

o Appelmoes

o Koffie

o Thee

o Pasta

o Pastasaus

o Muesli

o Vis in blik

o Tandpasta

 

Dank jullie wel!

 

Stichting Voedselbank Leiden en Omstreken

WillemBarentszstraat 37, Leiden

Bank: NL82INGB 0001 152 165

Uit het team - Kerstproject Licht en Donker

Betreffende godsdienst en levensbeschouwing lessen van de komende weken:

  Met Kerstmis wordt gevierd dat Jezus werd geboren. Jezus bracht licht op aarde: hij bracht onder de aandacht mensen die kwetsbaar zijn en aan de zelfkant van de samenleving staan. Kerstmis wordt een lichtfeest genoemd; het is een feest van licht, warmte en vrede in een donkere en koude wintertijd. Er worden kaarsen aangestoken, op de Adventskrans iedere week een meer. Kerstbomen worden verlicht, en de starten krijgen feestverlichting. Mensen willen iets goeds doen voor elkaar en sturen goede wensen. Dit project gaat over licht en donker – letterlijk en figuurlijk.

 

Hetty Barreveld

Uit het team - lezen, lezen, lezen .....

Joyce

   Dit schooljaar ben ik begonnen aan de opleiding taalcoördinator. Een passie voor taal, een vak waarin taal veelal centraal staat en een boekenverslaving, maakten deze stap voor mij een verrijking. Ik zal mijn kennis gaan verbreden en mij verder verdiepen in taalonderwijs. (taal, lezen, spreken, schrijven etc.) Daarbij probeer ik om mij heen dit enthousiasme te verspreiden. Vandaar hier wat tips en aanbevelingen. En ook mijn eigen aanbeveling; namelijk de boeken geschreven door Simone van der Vlught. Zij schrijft thrillers en historische romans voor volwassenen, maar ook op geschiedenis gebaseerde kinderboeken. 

Afgelopen week kwam het afnemende leesplezier weer voorbij in het NOS journaal.

   De leesvaardigheid en het leesplezier van 15-jarige scholieren is de afgelopen jaren achteruit gegaan. Dat blijkt uit internationaal onderzoek (PISA) onder bijna 5000 Nederlandse leerlingen. Scholieren hadden in 2018 meer moeite met tekstbegrip dan in 2015. Ook in vergelijking met leeftijdsgenoten uit 23 andere deelnemende landen.

   De achteruitgang van de leesvaardigheid houdt verband met de daling van het leesplezier. Die is al negen jaar aan de gang. Bijna de helft van de 15-jarigen vindt lezen tijdverspilling, 60 procent leest alleen als het moet of om informatie op te zoeken.

In de visietekst "iedereen taalcompetent" is te lezen dat het vak Nederlands systematisch buiten de top 10 van favoriete schoolvakken van jongeren valt. 1 op de 3 jongeren vindt leerinhouden Nederlands weinig tot niet interessant. Veel jongeren verlaten het leerplichtonderwijs met een lage mate van leesplezier en zonder de meerwaarde van, of het plezier in taal te hebben ervaren. Een gevolg daarvan is dat ze na hun schoolse carrière nog moeilijk te enthousiasmeren zijn om verder te werken aan de ontwikkeling van hun talige kennis en vaardigheden, om te genieten van allerlei talige en culturele uitingen en om erop te reflecteren. 

In het artikel leesmotivatie (stichting lezen) is te lezen dat onderzoek toont dat zo rond het tiende levensjaar er iets in de leesontwikkeling verandert wat ten koste gaat van de leesmotivatie en dus van de leesvaardigheid. De zogenoemde groep 6 crisis. Goed om in het achterhoofd te houden. Wanneer kinderen moeten lezen niet om het plezier maar steeds meer om te leren, kan de leesmotivatie sterk dalen.

Een goede leesmotivatie is cruciaal. Kinderen die vijftien minuten per dag vrij lezen krijgen ruim een miljoen woorden per jaar voorgeschoteld. Dit zijn meer woorden dan de gesproken taal thuis omdat boekentaal nu eenmaal een rijkere taal is.

Een beperkte woordenschat leidt bijna altijd tot slechte schoolresultaten. Tot en met het 8e jaar neemt de woordenschat met ongeveer 600 woorden per jaar toe en van het 9e tot 12e tussen de 1700 en 3000. 

De daling van leesmotivatie (waarin ook de digitalisering een rol inneemt) is best zorgwekkend, naar mijn mening en roept op tot bewustwording en actie. 

vanuit de cursus "leesbevordering: maak van lezen een feest!" kwamen deze bruikbare aanbevelingen:

Tips voor ouders!

 • Als het niet makkelijk lukt, bied dan hulp in plaats van het kind te laten aanmodderen.
 • Geef complimentjes waar het goed gaat en geef weinig aandacht aan fouten
 • Kies samen een doel, bijvoorbeeld één boek per week
 • Laat kinderen bijwijzen of laat ze een leesliniaal gebruiken.
 • Beloon kinderen met boeken-gerelateerde cadeautjes, zoals films of tijdschriften
 • Verleid kinderen met mooie verhalen en dwing ze nooit
 • Lees beurtelings hardop
 • Gebruik een dobbelsteen. De dobbelsteen bepaalt het aantal te lezen regels per bladzijde dat het kind leest. De rest leest de ouder voor
 • Theaterleesboeken en dialoogboeken zijn ideaal voor samenlezen, zeker met stokpopjes voor jonge kinderen. Zie bijvoorbeeld de dialoogboekjes van Haas van Annemarie Bon

  Ik zal met enige regelmaat proberen taal en lezen onder de aandacht te brengen. Hopelijk heeft u hier plezier van.

Joyce Westerling  groep 6a Josephschool

Uit de wijk - Kinderkerstviering Pieterskerk

   Op kerstavond is er in de Pieterskerk een kerstfeestviering voor alle kinderen van Leiden. Kerstliedjes worden gezongen, kerstverhaal wordt verteld en uitgebeeld door een groepje kinderen.

 

Wanneer:  24 december 18.30 uur, kerk open 18.00 uur

Locatie:  Pieterskerk, ingang Pieterskerkplein

Voor wie: alle kinderen van Leiden

                                

www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl

Uit de wijk - Cursus Positief opvoeden! (Triple P)

De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele, duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips geven.

 

Cursus ‘Positief Opvoeden!’

GGZ Rivierduinen organiseert is samenwerking met CJG Leiden de cursus ‘Positief opvoeden’. De cursus is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar, die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten.

 

Wat kan je verwachten?

Je leert het gedrag van je kind beter begrijpen, een positieve band met je kind ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit de hand lopen.

 

Wanneer en waar ben je welkom?

Wanneer: Start : donderdag 30 januari 2020

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Plaats: Gebouw Rijnveste, Sandifortdreef 19 in Leiden

Kosten: € 25,- p.p. (ouderparen ontvangen 10% korting)

 

Wil je meedoen? Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link.

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.