Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 31

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 31 | Schooljaar 2018 – 2019 | 20 april 2019
Agenda

19 april - 5 mei Meivakantie

21 april - 1e Paasdag

22 april - 2e Paasdag

27 april - Koningsdag

4 mei - Dodenherdenking

5 mei - Dag van de Vrijheid

8 mei - Voetbaltoernooi groep 6

12 mei - Moederdag

Verjaardagen

23 april - Juf Patricia Kapteijn

28 april - Juf Renate Zwanenburg

2 mei - Juf Odette Hartingsveldt

10 mei - Juf Marleen Stroeve

Bericht van Monica

Beste ouders,

 

Al die kinderen hand in hand op weg naar de Petruskerk aan de Lammenschansweg; het blijft een prachtig beeld! De beide Paasvieringen werden ook druk bezocht door ouders en grootouders. Fijn dat u daarbij wilde zijn!

 

Namens alle kinderen veel dank voor de gezellige lunch in de klassen. De lokalen zagen er heel mooi versierd uit en de kinderen hebben genoten van alle heerlijkheden.

 

De meivakantie valt vroeg dit jaar en het is best een gek gevoel om de deuren nu al te sluiten. Na deze break maken we nog een flinke ruk tot aan de zomervakantie, slechts onderbroken door drie vrije dagen met Hemelvaart en twee studiedageneind juni. Natuurlijk zijn we achter de schermen al druk bezig met de contouren voor het nieuwe schooljaar. De gegevens vanuit het Ministerie en het schoolbestuur zijn binnen en we weten hoeveel personeel er aangesteld kan worden. In verband met onze schaalgrootteis dat formatieproces nogal complex. Ik hoop u ergens in  juni de groepsindelingen te kunnen sturen, altijd een spannend moment voor de kinderen.

 

Maar goed, zo ver is het nog niet en eerst richten we onze focus op de laatste maanden van het huidige schooljaar. De personele krapte bleek de laatste tijd weer voelbaar, al hoefden we geen groepen naar huis te sturen, zoals op veelscholen al aan de orde is. Afgelopen week heb ik samen met de andere directeuren van SCOL een speeddate gehouden met geïnteresseerde leerkrachten. Ik heb goede hoop dat het lukt om weer de juiste leerkracht op de juiste plek te kunnen krijgen.

 

Even een huishoudelijk puntje: het valt op dat veel ouders en grootouders vanaf groep 3 de kinderen nog steeds van boven uit de klas ophalen. Kinderen vanaf groep 3 zijn heel goed in staat om met u een afspraak te maken over een verzamelpunt.U helpt uw kind hiermee om weer een beetje meer verantwoordelijkheid te mogen dragen en dat komt de ontwikkeling ten goede. Dus bij deze de concrete vraag om uw kind buiten of in de aula op te wachten. De ouders van de kleuters wachten de kinderen buiten voor het klaslokaal op. Daardoor houdt de leerkracht overzicht op de kinderen, die door de buitenschoolse opvang opgehaald worden in de gang.

 

Ik wens iedereen een vrolijk Paasfeest en een heerlijke meivakantie toe!

 

Monica Tolenaar

Uit het team - Wie wil er nou wél leraar worden?

krantEen mooi en positief verhaal!

 

Voor video onderwijs van de Volkskrant d.d. 14 april 2019 klik hier.

 

Monica Tolenaar

Uit het team - Programmeerlessen

kampSinds kort geef ik groepjes leerlingen in de bovenbouw programmeerlessen van Bomberbot. Deze lessen sluiten aan bij het ontwikkelen van 21e eeuwsevaardigheden. Zo leren kinderen niet alleen programmeren, maar ook andere vaardigheden zoals: kritisch, creatief en probleem oplossend denken, samenwerken, communiceren, computational thinking (denken als een computer), ICT basisvaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn onder andere belangrijk om te weten hoe technologie werkt. Veel kinderen gebruiken technologie vaak, maar hoe het werkt weten ze niet altijd. Terwijl de wereld steeds meer beïnvloed wordt door technologie.

 

Het mooie is dat leerlingen tijdens de lessen zowel offline als online leren. Veel basisconcepten van het programmeren kunnen gekoppeld worden aan dagelijkse dingen die je doet. Bij programmeren geef je de computer instructies die hij moet uitvoeren. Hoe je deze instructies geeft is van belang, anders snapt de computer je niet. De volgorde van de instructies is bijvoorbeeld van belang, net zoals de volgorde in een sprookje (sequenties). Sommige instructies kan je laten herhalen door 1 instructie, zoals trap lopen bijvoorbeeld: steeds eerst je linkervoet en dan je rechtervoet optillen (loops).

 

Vanuit mijn studie en mijn voorliefde voor wetenschap en techniek ben ik ook bezig met onderzoek over leren programmeren. Ook begeleid ik Codekampen van Bomberbot, dit is iets wat zij aanbieden naast hun lesmethode programmeren. Codekampen zijn super toffe kampen tijdens de vakanties waar kinderen leren programmeren en een onvergetelijke kamp week hebben met leuke spellen. Hier kunnen leerlingen bijvoorbeeld een eigen website leren bouwen of hun eigen game ontwikkelen.

 

Interesse? Voor meer informatie:

Codekampen: https://codekamp.bomberbot.com/

School & Algemeen: https://bomberbot.com/nl/

 

Groetjes,

Juf Anne Velders

(ma groepen 6, di groepen 7)

 

12

Uit het team - Meester Sander in actie voor goed bewegingsonderwijs

Sander

 

 

 

 

 

 

Uit het team - GMR-verslag

Woensdag 3 april jl. vond de vierde Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)-vergadering van dit schooljaar plaats. In deze vergadering heeft de GMR ingestemd met het Medezeggenschapsstatuut SCOL en het Reglement GMR PO SCOL. Deze zijn herzien en aangepast aan de actuele Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en de actuele situatie op SCOL. Na eerdere besprekingen in de GMR zijn er aanpassingen doorgevoerd, waarna de GMR kon instemmen.

 

We zijn geïnformeerd over de functie van Leraarondersteuner, waarna de personeelsgeleding van de GMR heeft ingestemd met het functieprofiel van deze functie.

 

De GMR heeft in een vooroverleg met de Controller van SCOL vragen kunnen stellen over het formatieplan. Aan dit plan is meer informatie toegevoegd, waardoor het inzichtelijker wordt hoe de formatie tot stand komt en de gelden worden verdeeld. Na een toelichting van het CvB in de vergadering heeft de personeelsgeleding ingestemd met dit uitgebreide formatieplan.

 

Het derde agendapunt waar de personeelsgeleding mee ingestemd heeft is het Werkverdelingsbeleid PO SCOL 2019-2020. In dit beleid is op grond van de cao benodigde herzieningen van het taakbeleid en het vervangingsbeleid opgenomen. In dit Werkverdelingsbeleid is het beleid met betrekking tot het Werkverdelingsplan opgenomen.

 

Angela van Es - Secretaris GMR

Uit het team - Van de identiteitsbegeleider van SCOL

ScolPasen is (Op) nieuw Leven

 

Het valt ons vaak  heel moeilijk opnieuw te beginnen,
zonder vastigheid, zekerheid, zomaar gelovend op de goeie afloop.
Op pad met niets anders dan je eigen goeie wil en die van anderen,
op pad zoals in de verhalen.
Het verhaal van Abraham.
Het verhaal van Jezus en Petrus op het meer.
Het verhaal van een leeg graf.
We zouden best willen dat we konden leven met afgeronde beelden,
'weten hoe het moet', een blauwdruk, een schema, een planning.
Maar we weten dat die er niet zijn voor het leven.
We weten ook dat wij toch op weg zullen gaan,
in vertrouwen,
in beweging gezet,
op pad, opgewekt...
Leven daar gaat het ons om.
Telkens sterven en verrijzen, daar gaat het ons om.
Al is het brokkelig en lijkt het nergens op.
Als het maar Leven is – van levende mensen over de dood heen.

 

Ik wens jullie allen een gezegend Pasen toe!

Elizabeth Boddens Hosang
SCOL Adviseur Identiteit

Uit het team - Paaslunch teamleden

paaslunchNiet alleen in de klassen was het gezellig.

 

In het kantoor was er een lunch voor de teamleden zonder eigen groep.

 

Ook heel leuk!

Paasviering - Kaarsen aansteken

Ook dit jaar werd er aan het begin van elke paasviering in de kerk een kaars voor elke groep aangestoken.

 

123

Paasviering - Paasverhaal

Dit jaar stond het paasproject in het teken van 'vertrouwen'. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het leven. Vertrouwen ook als je het moeilijk hebt of als je verdrietigof boos bent of pijn hebt.

 

In het paasverhaal kwam dit thema ook naar voren.

 

Voorafgaande aan het laatste avondmaal knielde Jezus neer voor zijn leerlingen om hun voeten te wassen. Beschaamd keken de leerlingen Jezus aan. Dit wilden zij niet. Jezus wilde hen alleen maar duidelijk maken dat het niet erg is om minder leuke dingen te doen. En tijdens het eten vertelde Jezus dat een van zijn leerlingen hem zou gaan verraden. Aan wie hij het brood zou geven, zou de verrader zijn. Dit was Judas. Jezus gaf Judas de opdracht om te doen wat hij van plan was. Judas rende naar de priesters om te vertellen waar Jezus was. Hij kreeg hier geld voor.

 

Ondertussen tijdens het laatste avondmaal deelde Jezus brood uit en een beker wijn. Het brood noemde hij "zijn lichaam" en de wijn was "zijn leven". Zijn leven hier op aarde was bijna voorbij. Zijn leerlingen kregen de taak om van elkaar en van God te houden. Na het eten gingen ze bidden en Jezus vroeg zijn leerlingen niet in slaap te vallen. Dit gebeurde toch. Jezus sprak ze hierop aan. Ze hadden hem in de steek gelaten. Jezus voegde hieraan toe dat Petrus, voordat de haan 3x kraait, 3x zou hebben verteld dat hij Jezus niet kende. En zo gebeurde het.

 

Soldaten en Judas kwamen eraan. Judas gaf Jezus een kus (als teken voor de soldaten). Jezus werd opgepakt. Petrus probeerde de soldaten tegen te houden en sloeg met een zwaard om hem heen.Hij had een soldaat geraakt aan zijn oor. Jesus legde zijn hand tegen het hoofd van de soldaat en genas zijn oor.

 

Na de arrestatie renden de leerlingen weg. Ze waren bang, omdat ze dachten dat zij ook gevangen konden worden genomen. Ook Petrus was gevlucht en inderdaad 3x werd hem gevraagd of hij Jezus kende. Petrus ontkende dit. Na de 3e keer kraaide een haan 3x.

 

Vertrouwen, soms zijn we het even kwijt.

De leerlingen van Jezus hadden de moed verloren toen Jezus was gestorven.

Ze wisten niet meer hoe het verder moest.

Toch kregen ze weer vertrouwen, in zichzelf en in God!

 

123

123

 

Foto gemaakt o.a. door Erwin van Eekhout (vader van Kian/8c en Ilyas/7d)

Paasviering - Vervolg van het paasverhaal

Het vervolg van het paasverhaal werd voorgedragen door kinderen uit groep 7.

 

12

Paasviering - Bidden tot God

1Na het vervolg van het paasverhaal, opgedragen door kinderen uit groep 7, nodigde de pastoor iedereen uit om te bidden tot God.

Paasviering - Uitspreken van wensen

De wensen rondom vertrouwen werden uitgesproken door kinderen uit groep 4.

 

Viering 1: Puck Bilars (4a), Maro Engel (4a), Leanne Ruiten (4c) en Elvira van 't Hul (4c)

Viering 2: Kaat Remmers (4b), Daan Leijnen (4b), Saar Vermeulen (4d) en Nout van den Oever (4d)

 

12

Paasviering - Meike bedankt!

1Ook dit jaar zong Meike Hurts (moeder van Evias, groep 6d) weer op haar bekende vrolijke & sfeervolle manier alle liedjes voor en met de kinderen.

 

Dit jaar waren dat "De steen is weg", "Ga je mee" en "Het is Pasen".

 

Meike, bedankt!

 

Foto gemaakt door Erwin van Eekhout (vader van Kian/8c en Ilyas/7d)

Paasviering - Eind goed al goed

1Gelukkig leefden meester Johan (Judas) en meester Sander (Jezus) na afloop van de paasviering nog lang en gelukkig.

Uit de wijk e.o. - Webinar Help een scherm!

cjg

 

Op 9 mei 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over het omgaan met kinderen en schermen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 1 en 18 jaar.

Tv, schermen, games en telefoons bieden zoveel mogelijkheden en verleidingen. Het valt lang niet mee om onze kinderen zo goed, veilig en verantwoord mogelijk mee om te leren gaan … omdat we zelf het goede voorbeeld niet geven. Maar ook omdat het soms zo fijn en makkelijk is als je kind rustig op een scherm zit. En omdat je kind zelf heel graag veel tijd achter schermen doorbrengt.

Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd achter schermen? Wat kun je doen om niet al te veel gedoe te hebben over dit lastige onderwerp? Hoe maak je afspraken rondom schermen, gamen en social media? En wanneer moet je je zorgen maken?


In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je hoe je mediaopvoeding goed kunt voorbereiden!

 

Dit webinar vindt plaats op donderdag 9 mei, 20.30 tot 21.30 uur.

 

Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl

Namens de redactie

angryUiteraard ook namens de redactie hele gezellige paasdagen en een fijne meivakantie toegewenst!

 

https://youtu.be/wq0UV49skWI

 

Let op! De volgende nieuwsbrief wordt rond 10 mei verstuurd.

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.