Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 41

Nieuwsbrief Josephschool

Agenda

vakantie1

Verjaardagen

26 juli           juf Arina Holwijk

29 juli           juf Bea Moleveld

 5 aug          juf Tamara Bronswijk

 6 aug          juf Cynthia Cornet

Bericht van Monica Tolenaar

monBeste Ouders,

 

Ook schooljaar 2018/2019 kan in de annalen worden bijgeschreven. Het is weer voorbij gevlogen! De routines aan het einde van een schooljaar zijn bekend en tóch ieder jaar weer verrassend om mee te maken voor jong en oud.

8

 

De eindmusicals van de drie groepen 8 met aansluitend een discoavond waren vrolijk en gaven een inkijkje in acht jaar Josephschool. Iedere keer weer bijzonder om te zien hoe de leerlingen toegroeien naar een afscheid van de basisschool en met een nieuwsgierige blik de overstap naar het voortgezet onderwijs gaan maken. Ook de traditie om groep 8 met de kinderen van groep 3 t/m 7 uit te zwaaien, was dit jaar weer een mooi en emotievol moment.
Lieve schoolverlaters: we gaan jullie missen en wensen je alle goeds toe. De basis is gelegd! 

Ook nemen we afscheid van een aantal kinderen wegens verhuizing of plaatsing op een ander type onderwijs. Ook deze leerlingen wensen we heel veel succes toe!

 

Personele update:
Tine Labruyere, groep 6A, zegt de Josephschool gedag om zich op een nieuwe carrière te kunnen richten. We nemen afscheid van juf Mille Wiedijk, groep 3A. Zij zet haar carrière voort op het Klankbord, een andere SCOL school. Ook juf Roelinde Osse, groep 1/2C, gaat naar een andere SCOL school, namelijk de Pacelli. De ouders van deze groepen waren hier al in een eerder stadium over geïnformeerd.

 

Ook juf Desiree Pont, toekomstige groep 3C gaat een nieuwe uitdaging tegemoet, en wel op het Avontuur in Zoeterwoude, ook een school van onze stichting. Deze laatste wijziging is nog niet met de ouders van de toekomstige leerlingen gedeeld i.v.m. de tijdsdruk. Het is afgelopen donderdag écht op de valreep gelukt om een goede kandidaat te benoemen voor deze groep. De nieuwe leerkracht voor groep 3C wordt Linda van Duijvenbode, nu nog werkzaam in de Duin- en Bollenstreek. Zij gaat op ma/di werken als duo-partner van Renate Zwanenburg.
De ouders van groep 3C ontvangen in de laatste week van de vakantie een kennismakingsstukje mét foto, zodat de kinderen zich al een beetje een beeld kunnen vormen van hun nieuwe juf. Want anders is het wel een beetje erg spannend voor hen! Al met al is het team compleet en dat is in deze periode van het lerarentekort wel erg boffen.

Ik dank de vertrekkende leerkrachten voor hun grote inzet voor onze school en wens hen alle succes toe in hun verdere loopbaan.

 

Het Ministerie heeft extra gelden ter beschikking gesteld voor het onderwijs om de werkdruk te verlichten. Dit schooljaar zijn deze middelen ingezet om structureel vakonderwijs gym bij de kleuters te kunnen aanbieden, de leerkrachten te ondersteunen én voor het aanbieden van muziekonderwijs vanaf groep 5. De komst van muziekjuf Arina Holwerda, is van grote waarde voor onze school. Afgelopen donderdagochtend zongen zo’n 100 leerlingen uit de groepen 7 in de aula de sterren uit de hemel. Het team heeft de wens uitgesproken om deze lessen te continueren en uit te breiden. Vanaf september zullen ook de groepen 4 wekelijks kunnen genieten van de muziekles van juf Arina. Ook zijn er middelen gereserveerd om de creatieve vakken door een specialist te kunnen laten geven. Onze éigen juf Saskia Jesse-Mokkenstorm, heeft vele talenten op dit gebied ontwikkeld met haar achtergrond van de Kunstacademie. Zij gaat zich met verve op deze opdracht richten en daarnaast de opleiding tot cultuurcoördinator volgen.

 

agendaIn de agenda:

2 september   Eerste schooldag
4 september   Informatieavond voor de groepen 3
5 september   Informatieavond voor de kleutergroepen en groep 8
10 september Schoolreis groepen 4 & 5
11 september Opening schooljaar in de kerk (ouders van harte uitgenodigd)
12 september Schoolreis groepen 1 t/m 3
13 september Schoolreis groepen 6 t/m 8
20 september Pleinfeest ( na schooltijd)

Om alles te kunnen onthouden… ontvangt u namens de ouderraad de kalender in de eerste week van het schooljaar.

 

Soms moet je afstand nemen
om dichter bij elkaar te komen

 

Ik gun iedereen een periode van rust toe en een beetje afstand van alle dagelijkse beslommeringen. Geniet van de vrijheid en van elkaar en rijd voorzichtig in het drukke vakantieverkeer.

Tot ziens!

 

vakantie

Uit het team - dank!

De Josephschool krijgt vorm door de inzet van velen; wat zouden we zijn zonder al die enthousiaste kinderen? Iedere dag opnieuw komen ze verwachtingsvol naar binnen. Sommige leerlingen staan letterlijk te trappelen voor de deur; wat een genoegen om dat mee te mogen maken. Bij de oudere kinderen is het heus niet elke dag feest en dat is ook weleens aan hun gedrag te merken. Ook dat hoort bij het schoolse bestaan!

 

En dan natuurlijk de leerkrachten, die met elkaar het onderwijs verzorgen. Een eervolle taak, die ze gepassioneerd vervullen. Lieve collega’s: een diepe buiging voor jullie! Ook met name een woord van dank aan alle andere professionals, ondersteuners en vrijwilligers, die hier dagelijks hun werk met veel plezier doen.

 

Sinds dit schooljaar werken we met de overblijfstichting Kinderstralen. Het was een pittig jaar voor Natasja, de coördinator, waarin ze vrijwilligers moest vinden om de kinderen te kunnen opvangen. Nu draait de club op volle toeren en is er ook weer een extra sport- en spel medewerker aangesteld. We hebben vertrouwen in de toekomst en zetten de samenwerking dan ook met plezier voort.

 

En last but not least wil ik al onze ouders hartelijk danken. Want wat hebben we weer vaak een beroep op uw tijd gedaan. De ouderraad, de medezeggenschapsraad, de verkeersbrigadiers, de klassenouders, de redactie van de nieuwsbrief, de luizenpluizers, de schilderouders, de schoonmaakouders, de excursiebegeleiders, de schooltuinouders, etc. etc. ongelooflijk veel dank voor alle inzet!

 

dank

Uit het team - Len geboren

lenOp 4 juli is Len, de zoon van juf Rosanne uit 1/2F geboren.

Wij wensen de trotse ouders Rosanne en Chris én grote zus Loïs alle geluk met hem!

Uit de groep - Schooltuinen

In het voorjaar starten alle kinderen uit groep 6 met hun eigen schooltuintje in het complex bij Cronensteijn. Ze ervaren dat niet alleen de natuur hard moet werken, maar dat ook zijzelf de handen uit de mouwen moeten steken voor een mooi resultaat. Letterlijk in weer en wind wordt er wekelijks gewerkt in de tuin o.l.v. de vaste vrijwilligers van dit project, ondersteund door de leerkracht en begeleidende ouders.

In de zomervakantie is de tuin op gezette tijden geopend, zodat de kinderen ook dan hun tuintje kunnen bijhouden. In september worden de laatste klusjes afgerond door de kinderen (die dan al 7e groepers zijn) en worden de tuintjes winterklaar gemaakt voor de volgende lichting kinderen.

Ik hoop dat de kinderen hebben genoten van het werken in de natuur, zich realiseren hoe het groeiproces plaatsvindt, meer groente gaan eten, etc.

 

In een recent krantenartikel in de NRC: val eens uit een boom; daar leert een kind van wordt expliciet benadrukt hoe belangrijk de natuur is voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Een stuk naar mijn hart en leuk om met u te delen op het moment dat de vakantie begint!

 

tuin1      tuin2  tuin3

Uit de wijk - Waterfestijn

waterBij deze nodigen we u van harte uit om op de eerste woensdagmiddag van de schoolvakantie te komen spetteren en spatteren op het waterfestijn in speeltuin De Speelschans!

Wanneer? Woensdagmiddag 24 juli 13.00-17.00

Wat? Waterfeest met sproeiers, waterslide, badjes, waterspeeltjes etc.
Voor ieder kind is er een gratis waterijsje.

Waar? Speeltuin De Speelschans, Van Vollenhovenkade Leiden

Weerbericht? Het feest gaat door als de voorspelde temperatuur boven de 18 graden ligt

We hopen u daar te zien!

Annemieke Stoop (moeder Lianne en Lara Gradstein)

Uit de stad - Open Monumentendagen

monuOp zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 zijn de Open Monumentendagen in Leiden. Dit jaar is het thema ‘Plekken van Plezier’.

In de eerste week van september krijgen alle kinderen uit groepen 5, 6, 7 en 8 op school de gratis ‘KidsGids’ met daarin een leuke speurtocht door de Leidse binnenstad. Al speurend leer je van alles over Leiden en over de geschiedenis van je stad. Welke ‘plekken van plezier’ ken jij al?

De speurtocht kan het hele jaar worden gelopen, zowel individueel als in groepsverband. Maar tijdens de Open Monumentendagen zijn veel gebouwen die je normaal gesproken niet zomaar binnen kunt, gratis toegankelijk. En er worden dan ook specifieke jeugdactiviteiten georganiseerd. Zo zijn er het hele weekend tussen 12-16uur Kidsactiviteiten in de Hortus aan het Rapenburg. Zet daarom 14 en 15 september in jullie agenda!

Kijk op www.openmonumentendagenleiden.nl voor meer informatie over de monumenten die je kunt bezoeken, en de activiteiten.

Namens het bestuur van de Stichting Open Monumentendagen Leiden, fijne dagen gewenst!

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.