Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 1

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 1 | Schooljaar 2019 - 2020 | 30 augustus 2019
Agenda

agenda2 september: Eerste schooldag
4 september: Informatieavond voor de groepen 3
5 september: Informatieavond voor de kleutergroepen en groep 8
10 september: Schoolreis groepen 4 & 5
11 september: Opening schooljaar in de kerk (ouders van harte uitgenodigd)
12 september: Schoolreis groepen 1 t/m 3
13 september: Schoolreis groepen 6 t/m 8
20 september: Pleinfeest (na schooltijd)

Bericht van Monica Tolenaar

monica tolenaarBeste ouders,

 

Na een lange vakantie zijn de meeste kinderen en volwassenen wel weer toe aan een regelmatiger leven, hoorde ik in een interview op de televisie. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de vrijheid en zin heeft om te beginnen. De medewerkers van de Josephschool zijn er in ieder geval weer klaar voor! Het gebouw is schoon en de lokalen opnieuw ingericht. In de middenbouw zijn nieuwe digitale borden opgehangen, touchscreens dit keer. Het team heeft alweer een weekje achter de rug om zich goed te kunnen voorbereiden op de klas. Op vrijdag waren alle teamleden aanwezig, zodat we die dag goed konden benutten met trainingen en overleg.

 

Via alle media worden we bestookt met berichten over het grote lerarentekort in Nederland. Het probleem is het meest nijpend in de grote steden, maar ook in onze regio ontstaat er een groot tekort. Ook wij kregen te kampen met onverwachte vacatures en vervanging in de vakantie, maar gelukkig is bij de start van het schooljaar het team compleet! De desbetreffende ouders zijn via Schoudercom geïnformeerd, zodat de kinderen maandag niet voor een verrassing komen te staan.

 

Net zoals de meeste mensen het nieuwe jaar in januari inluiden met goede voornemens, doen de leerkrachten dat bij de start van het nieuwe schooljaar. Zeker als er weer nieuwe collega’s bij gekomen zijn, is het belangrijk om oude afspraken eens af te stoffen, overboord te gooien of opnieuw onder de aandacht te brengen. Dat geldt ook voor een aantal gewoontes bij onze kinderen en ouders.

 

In verband met veiligheid is het nodig om een paar regels opnieuw aan te kaarten:

 

Verkeerszaken: De Oppenheimstraat wordt ’s morgens handmatig afgesloten tussen 8.15 uur en 8.45 uur. Hierdoor is het niet mogelijk om per auto bij de school te komen. Het aantal fietsen is de laatste jaren erg gestegen. Als u vlakbij woont, verzoeken wij u vriendelijk om uw kind lopend naar school te laten komen. Als u uw kind per fiets naar school brengt, is het belangrijk om een ruime doorgang te houden naar het plein. Het is dus niet de bedoeling om fietsen en bakfietsen neer te zetten op de stoep bij de verhoging voor de school. Er ontstaat anders een blokkade. De kinderen krijgen per jaargroep een vaste plaats voor de fiets. De leerkracht zal hen hier op attenderen, zodat ze goed weten waar hun fiets moet staan.

 

Routes binnen de school: De school kent verschillende ingangen en de kinderen gebruiken de meest nabije entree. In de centrale aula zijn er twee trappen, maar diegene naast de houten tribune is niet zo geschikt voor kinderen. De treden liggen verder uit elkaar en na een aantal valpartijen is de afspraak gemaakt dat de kinderen deze trap niet zelfstandig mogen gebruiken. Als u erbij bent, is het wel toegestaan.

 

Net als u, vinden we het op school belangrijk dat de kinderen zelfstandig worden. Kinderen kunnen zelf hun rugtas dragen en zijn bijv. ook al goed in staat om zelf hun jas op te hangen en hun tussendoortje in een bak te stoppen of op te ruimen.

 

In het kader van het vergroten van de zelfstandigheid, maar ook om de rust tijdens de inloop ‘s morgens te bewaken, willen de leerkrachten graag dat u op de gang afscheid neemt en niet meer allemaal de klas in komt. ​Een rustige ontspannen start draagt immers bij aan een rustig ontspannen schooldag. Omdat we het belangrijk vinden om iedereen persoonlijk even te begroeten en om goed overzicht te houden wie gearriveerd is, geeft de leerkracht de leerling bij de deuropening een hand. Voor een korte opmerking blijft vanzelfsprekend de ruimte. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen. Waar het voor de één gemakkelijk is om uit zichzelf iets aan de leerkracht te vertellen, is het voor een ander fijn om de ouder naast zich te hebben als steuntje in de rug.

 

​Als ouder van een kind uit groep 1/2 of 3 bent u natuurlijk welkom om nog even mee te lopen de klas in, wellicht even gemaakt werk te bewonderen of uw kind te helpen om aan de slag te gaan met de aangeboden materialen, maar u kunt ook direct afscheid nemen op de gang. Fijn is het als u wilt helpen om de inloop rustig te laten verlopen door rustig te praten, gesprekken met andere ouders buiten de klas te voeren en vlot afscheid te nemen van uw kind.

 

Bij het ophalen vragen we om soortgelijke afspraken. De kleuters worden, via de schuifdeur, buiten opgehaald, zodat de leerkracht overzicht houdt wie er met BSO meegaat en wie met ouders/grootouders. De kinderen in groep 3 kunnen heel snel leren waar u hen ophaalt in de aula of op een vaste plaats op het plein. Tijdens de eerste weken is dit nog wel spannend, dus neemt u hier ook even rustig de tijd voor om het uw kind aan te leren. Vanaf groep 4 is het niet meer de bedoeling om uw kind boven op te wachten, maar gaan de leerlingen zelfstandig naar beneden. Ook hierbij geldt dat u natuurlijk altijd even de klas in kunt gaan om iets te bekijken of iets aan de leerkracht te vragen. Op de Josephschool blijven ouders ten allen tijde hartelijk welkom en deze afspraken mogen dat gevoel zeker niet teniet doen gaan.

 

In de eerste weken van het schooljaar zijn er al weer genoeg extra activiteiten gepland, zoals de schoolreisjes, de openingsviering in de kerk en het jaarlijkse pleinfeest, georganiseerd door de ouderraad. U wordt hier nog nader over geïnformeerd vanuit het team. De betaling voor de schoolreisjes verloopt weer via het betalingssysteem van Schoudercom. Een praktische manier om te betalen voor u en een praktische administratieve afhandeling voor de school. Na een heel aantal jaren geprobeerd te hebben om de kosten op € 25,- per kind te houden, is dat dit jaar niet meer gelukt. Daar komt bij dat we vorig jaar slechte ervaringen hadden met een busonderneming, die voor een lagere prijs kon komen. Kortom, veiligheid voor alles en daar hangt een prijskaartje aan. Voor de komende jaren hebben we de prijs van het schoolreisje gezet op € 27,50.

 

Een aantal jaar geleden zijn de informatieavonden voor de ouders in verschillende groepen afgeschaft. Veel info wordt via de leerkracht op een andere manier gedeeld en kennismaken met ouders onderling is niet meer nodig omdat de kinderen vanaf groep 3 bij elkaar blijven. Concreet betekent het dat de avonden alleen gehouden worden voor de ouders van kleuters, groep 3 en 8. Daarnaast voeren de leerkrachten kennismakingsgesprekken: in groep 3 met de ouders individueel en vanaf groep 4 de zogenaamde kindoudergesprekken. Deze momenten worden als waardevol ervaren omdat het kind hierbij letterlijk centraal staat en zijn/haar woordje mag doen. En reken maar dat onze kinderen dat graag willen!

 

Voor de ouders van groep 3 wordt er sinds een paar jaar ook een speciale thema-avond georganiseerd over het proces van het leren lezen. Zeker als het uw oudste kind betreft, geeft deze bijeenkomst u veel inzichten. Het leren lezen gaat bij ieder kind anders en vraagt een passende begeleiding van school en ouders. Noteert u alvast in de agenda : maandag 23 september 19.30 uur. Wij hebben Jolanda Roelfsema, lees- en dyslexiespecialist uit de regio, gevraagd om een presentatie te verzorgen.

Voor de ouders van groep 4 volgt binnenkort een uitnodiging voor een thema-avond over het gebruik van Snappet.

 

Juf Niek Roos, vrijgevestigd RT-er, heeft besloten om haar werkzaamheden op de Josephschool te beëindigen. De ouders van de desbetreffende kinderen krijgen in de loop van de week een bericht vanuit school.

 

Ik wens alle kinderen, ouders en team een heel mooi schooljaar toe!

 

Monica Tolenaar

Een smaakvolle opening van het schooljaar voor het team!

taartjes

Het groep 3 team hard aan het werk

groep 3 teamOp de foto ontbreekt (nieuwe) juf Eline.

Coffeecorner

coffeecornerHet groep 6 team heeft een coffeecorner ingericht ter verhoging van de onderlinge samenwerking (op de foto ontbreekt meester Dennis).

Uit de wijk: Uitnodiging Zomerfeest speeltuin De Speelschans

speelschansSpring het nieuwe schooljaar in op het zomerfeest van speeltuin De Speelschans! Na de vakantie kunnen de kinderen lekker spelen en de ouders bijkletsen op het zomerfeest van De Speelschans.

 

Wanneer? Woensdagmiddag 4 september 12.30-17.00
Wat? Zomerfeest met springkussens, een gratis waterijsje voor ieder kind
Waar? Speeltuin De Speelschans, Van Vollenhovenkade Leiden

 

We hopen u daar te zien!

 

Nan van Geloven (moeder Koen 3A en Eick 1/2B)
Info@despeelschans.nl

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.