Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 3

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 3 | Schooljaar 2019 - 2020 | 14 september 2019
Verjaardagen

16 september - Juf Mariëlle van de Water

Agenda

20 september - Pleinfeest

Bericht van Monica Tolenaar

monica tolenaarBeste ouders,

 

Na een week van heerlijke onrust dankzij de geslaagde schoolreisjes, komt de focus weer meer op het leren. De kinderen hebben hun draai gevonden in de nieuwe groepen en zijn al goed gewend aan de leerkracht(en) van de klas.

 

Op de Josephschool bieden we de kinderen begeleiding aan in de klas en soms daarbuiten. De aard van deze begeleiding varieert en ook de duur van de begeleiding is verschillend. Als er sprake is van extra hulp voor uw kind, wordt u daarover door de leerkrachten geïnformeerd. Als er sprake is van specialistische hulp, bijv. bij het programma Bouw (computerprogramma om de leesontwikkeling te versterken in groep 3 & 4) of begeleiding door het extern ingehuurde bureau D-dakt, ontvangt u info via de intern begeleider van de groep. Elders in deze nieuwsbrief leest u over de specifieke begeleiding aan meer begaafde leerlingen.

Voor een totaal overzicht kun u ons Schoolondersteuningsprofiel eens doorlezen (zie bijlage). Ook op de website en in de schoolgids leest u meer over de interne zorgstructuur van de Josephschool.

 

Op vrijdag 20 september organiseert onze actieve Ouderraad het jaarlijkse Pleinfeest vanaf 17.00 uur. Deze groep kan dit echter niet alleen!

U kunt zich via Schoudercom aanmelden of woensdag bij de Ouderraad in de aula voor schooltijd. Ook kunt u zich bij de leerkracht opgeven. Welke klusjes kunt u doen? Een half uurtje drankjes verkopen, pannenkoeken en andere hapjes. Of toezicht houden bij een spelletje of andere kinderactiviteit, schminken, of helpen opbouwen en/of afruimen. Ook al die jonge opa’s en oma’s zijn van harte welkom om hun steentje bij te dragen (tip van de opa van Hidde en Pepijn)! Als u net gestart bent als ouder op de Josephschool, is het Pleinfeest een leuke manier om leerkrachten en andere ouders te leren kennen.

We rekenen op u!

 

Vrijdagochtend was het een beetje rommelig bij binnenkomst in de aula. Een voltallige klas PABO studenten was bezig om het decor op te bouwen voor een prachtige voorstelling over de Griekse mythologie. De kinderen uit groep 5 hebben genoten van dit spektakel met live muziek en dans. En de studenten? Een mooie nieuwe generatie leraren dient zich aan!

 

Dank aan de schoolreisjeswerkgroep en aan alle begeleidende ouders. Ook het weer was ons deze week goed gezind en heeft er mede voor gezorgd dat het fijne uitstapjes waren.

Overigens zijn de kinderen uit de bovenbouw wel héél veel kledingstukken vergeten…. Kom maandag even ophalen van het podium!

 

Fijn weekend!

 

Monica Tolenaar

Ouderraad - Pleinfeest * * * HULP GEZOCHT!!!

xVrijdag 20 september organiseert de Ouderraad het jaarlijkse Pleinfeest voor leerlingen en ouders van de Josephschool. Het feest start om 17.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Om alle activiteiten goed te laten verlopen is hulp van ouders echt noodzakelijk!

 

We vragen een half uur van uw tijd voor het begeleiden van een spelletje of het verkopen van een drankje of een hapje. Aanstaande maandag en dinsdag staan leden van de Ouderraad in de aula om u in te schrijven. Op dit moment zijn er echt nog te weinig inschrijvingen om alle activiteiten te bezetten.

 

Om de verkoop van eten en drinken soepel te laten verlopen, vragen we u om vooral met kleingeld te betalen. Briefjes van €50,00 kunnen we helaas niet wisselen.

 

Tijdens het Pleinfeest organiseert de Leerlingenraad een goede doelen actie op het plein voor het oude schoolgebouw. Leerlingen zamelen dit jaar geld in voor het Ronald McDonald Huis in Leiden.

Uit het team - Begeleiding van meer begaafde leerlingen

De opzet van de begeleiding van leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, gebeurt op verschillende manieren.

 

Leerlingen met verrijkingswerk worden door diverse collega's begeleid buiten de klas. Daarnaast kunnen leerlingen die verrijkingswerk nodig hebben in de klas aan de slag met lessuggesties die passen bij de methode Da Vinci. Ook binnen de thema-werkstukken van Da Vinci is mogelijkheid tot werken naar eigen interesse en op eigen niveau. De begeleiding van deze activiteiten gebeurt tijdens de Da Vinci-lessen.

Verder zijn er diverse materialen waar de leerlingen onder begeleiding van de groepsleerkracht mee aan de slag kunnen.

 

Karen van der Kley en Hetty Barreveld, de excellentiespecialisten, gaan op dinsdag en vrijdag ieder werken met twee groepen leerlingen:

  • We gaan aan de slag met de leerlingen in de “anders denken”-groep. De leerlingen die hieraan deelnemen hebben buiten de klas uitdaging nodig bij het 'anders' denken. We gaan dan werken met onder andere creatief denken, filosoferen, werken met bladen van 'out of the box' en het samen spelen van uitdagende denkspellen. Vaak werken we ook aan een project waar (een deel van) de activiteiten aan gekoppeld zijn.
  • We gaan aan de slag met een groep leerlingen in de “leren leren”-groep. Deze groep leerlingen wordt begeleid met mindset, executieve functies en 'leren leren'.

Denk hierbij voor de middenbouw aan leerlingen die het lastig vinden om fouten te maken, die uitdagingen uit de weg gaan en zo hun eigen leren in de weg staan. Ze gaan ontdekken wat voor hen makkelijk is en wat ze nog moeilijk vinden. Ze gaan leren voor zichzelf een doel te stellen, daar in kleine stappen aan te werken en te evalueren hoe het gegaan is en wat de volgende stap kan zijn. We proberen van een vaste mindset meer een groeimindset te maken aan de hand van twee figuurtjes die Growie en Fixie heten.

 

In de bovenbouw gaan we werken aan het leren leren; wat komt er allemaal bij leren kijken, hoe werkt leren in de hersenen, wat zorgt voor stagnatie van het leren, wat helpt het leren. Ook zullen de executieve functies worden uitgelegd op kinderniveau en gaan we werken aan het verbeteren hiervan. Bijvoorbeeld aan emotieregulatie, werkgeheugen, reactie-inhibitie en taak-initiatie. Deze tweede groep leerlingen kan tot de categorie "begaafde" leerlingen horen, maar dat hoeft niet.

 

Ook in deze groep wordt vaak een project als uitgangspunt genomen.

 

Voor beide groepen kunnen leerlingen door de groepsleerkracht en IB aangemeld worden. De aanmelding gebeurt op basis van observaties, een jaarlijks ingevulde signaleringslijst, en punten die wellicht uit kind-oudergesprekken en gesprekken met de kinderen naar voren zijn gekomen. Het kan dat een leerling zowel met groep I als met groep II mee doet. Bij beide groepen krijgen de leerlingen wat werk mee om in de klas aan de slag te gaan. Na een periode van ongeveer 10 weken sluiten we af en kunnen er weer andere leerlingen voor lessen worden aangemeld.

 

Op donderdag gaat Hetty met een groepje leerlingen uit groep ½ en uit groep 3 aan het werk. Tijdens deze activiteit krijgen de leerlingen verrijkingsopdrachten. Er wordt steeds uitgegaan van een thema. Aan de hand van dit onderwerp worden activiteiten passend bij de diverse intelligenties aangeboden. Meestal start de bijeenkomst met een gesprekje waardoor het creatief denken wordt geprikkeld. Hierna volgt een verwerking waarbij één of meerdere intelligenties centraal staan. De inhoud van de bijeenkomsten is (voor een deel) volgend naar wat de leerlingen inbrengen en waar ze behoefte aan hebben. Zo wordt er ook gekeken naar welke aspecten van “leren leren” aangeboden moeten worden.

 

De leerlingen uit groep 3 zullen gedurende het schooljaar wellicht een overstap maken naar de middenbouwgroepen van Karen.

Uit het team - Hoe was het op school? Goed hoor!

25 vragen om kinderen wel aan de praat te krijgen (zie bijlage).

 

 

Openingsviering in de kerk - Kaarsjes aansteken

xEr werden 8 kaarsjes door Fenna/8a aangestoken, voor elke groep van school 1 kaarsje.x

 

Bij de eerste viering werkten de kaarsjes niet helemaal mee en heeft juf Monica geholpen.

 

Bij de tweede viering ging het aansteken fantastisch. Fenna, bedankt!!!

Openingsviering in de kerk - Reiskoffers

 

x

Juf Monica was benieuwd naar de vakantieverhalen.

 

Leerlingen uit groep 4 (Sara/4d en Evelien/4b) vertellen:

 

De vakantie bracht mij bijzondere dingen

En heel wat fijne herinneringen

Een koffer vol waterpret en zandkastelen

Een koffer vol ijsjes en spelletjes spelen

Een koffer vol zeelucht en zonnestralen

Een koffer vol liedjes en kampvuurverhalen

Een koffer vol schaterlach en bergen plezier

En een koffer vol goeds draag ik hier

 

 

 

xxx

 

xLeerling uit groep 8 (Fenna/8a):

 

Ik heb enkele souveniers aan de vakantie bewaard

Hier zie je een foto uit Griekenland

En een witte schelp van aan het Noordzeestrand

Een bijzondere steen uit de grotten van Han

En een prentbriefkaart van mijn beste vriend Otto Jan

Ik herinner me ook nog enkele spannende dingen

En een vakantielied om van 's morgens tot 's avonds te zingen

Dit is alles en nog zoveel meer zit er in mijn koffer vandaag

Weet je, al die mooie dingen ... Ik draag ze graag!

 

 

 

Daarna hielpen kinderen uit verschillende groepen de reiskoffers te vullen met diverse voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een vriendenboekje.

 

xx

 

Openingsviering in de kerk - Liedjes

xDeze keer werden de liedjes gezongen door juf Loesanne (groep 7d). Liedjes, zoals 'Wees welkom allemaal', 'Ga je mee', 'Samen' en het nieuwe liedje 'Onderweg'. Het was haar eerste keer. Dat was natuurlijk heel spannend. Maar wat deed ze het goed en iedereen zong uit volle borst mee. Aan het einde van beide vieringen klonk er een daverend applaus. Eigenlijk niet de bedoeling in een kerk, maar wel meer dan verdiend.

 

Juf Loesanne, ontzettend bedankt!!!

Openingsviering in de kerk - Verhaal over Jezus

xJezus kon heel mooi vertellen. Hij vertelde zijn verhalen en dromen aan mensen, die hij tegenkwam. De mensen luisterden dan aandachtig naar zijn boodschap en vertelden op hun beurt deze verhalen weer verder.

 

TIjdens deze openingsviering begon het verhaal vroeg in de morgen. Jezus wandelde langs het meer van Galilea. Hij dacht aan zijn Vader en aan zijn grote droom om aan alle mensen het goede nieuws te vertellen. Op een gegeven moment zette Jezus zich neer op een bank en keek naar enkele vissers, die hun netten uitgooiden. Het waren Simon en zijn broer Andreas. Jezus liep naar hen toe en vroeg hun hulp om het goede nieuws aan de mensen te vertellen. Zij kenden Jezus en gingen met hem mee.

 

Verderop waren nog twee vissers, Jacobus en Johannes. Jezus wenkte hen om ook te komen. Ook zij gingen met Jezus mee. Zo werden alle vissers de leerlingen van Jezus. Jezus was heel blij en ging met zijn nieuwe vrienden op weg. Samen gingen ze de Blijde boodschap uitdragen onder de mensen en over God vertellen.

 

Dit verhaal werd uitgevoerd door Rijk (als Jezus) en Pieter, Daisy, Niels & Pleun (als vissers). Allen uit groep 8a.

Uit het team - Poldersporten groep 6-7-8

xxx

xx

Uit het team - Poldersporten groep 6-7-8 Gevonden voorwerpen!

xWe hebben een fantastische dag gehad!

 

Veel kinderen zijn spullen vergeten. Deze spullen liggen te drogen op het podium en kunnen maandag worden opgehaald!

 

Ilse Mooijman

 

Webinar - Zo help je je kind een scheiding door!

x

 

 

 

Op 25 september 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over het begeleiden van kinderen bij een scheiding. Het is bedoeld voor alle ouders, die gaan scheiden of zijn gescheiden.

 

Kinderen zien hun ouders het liefst bij elkaar. Een scheiding zal dan ook veel indruk maken. Het is dus van groot belang dat ouders veel aandacht hebben voor de beleving van de kinderen, vóór, tijdens en na de scheiding.

 

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding. Hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties? En die van jezelf? Welke dingen zijn nou essentieel om te doen in zo'n proces met kinderen?

 

Tischa is naast deskundige ook ervaringsdeskundige. Wat zij nu anders probeert te doen dan hoe het bij haar vroeger is gegaan, deelt ze ook met je in dit webinar.

 

Dit webinar vindt plaats op woensdag 25 september 2019, 20.30 tot 21.30 uur. In de bijlage hieronder treft u de officiële uitnodiging aan.

 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl.

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.