Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 18

Nieuwsbrief Josephschool

Nieuwsbrief nr.18 | Schooljaar 2019-2020 | 17 januari 2020
Bericht van Monica Tolenaar

mBeste ouders,

 

Zoals beloofd heeft u dit weekend een aparte mailing ontvangen vanuit het team van leerkrachten van de Josephschool. Met elkaar hebben zij een plan bedacht om aandacht te vragen voor de naderende staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Vorige week heb ik gecommuniceerd welke groepen op die dag(en) thuis moeten blijven omdat hun leerkrachten staken.

Ik heb groot respect voor onze collega’s, die er iedere dag voor zorgen dat uw kind met  plezier naar school kan gaan en mede daardoor goed kan leren. Ik hoef niet de krantenberichten te herhalen, die berichten over de grote lerarentekorten, met name in de grote steden. Maar ook in Leiden wordt het tekort steeds nijpender en hebben we zorgen over de toekomst.

Stel, één van onze collega’s kiest halverwege het jaar voor een baan dichter bij huis. Of een collega komt niet heelhuids terug van de wintersport. En een derde heeft langdurend zorgverlof nodig omdat er privé iets aan de hand is. Dit zijn de scenario’s, waar ook ik van wakker lig.

Een staking ontregelt de samenleving om aandacht te krijgen voor een probleem. Kijk maar naar een land als Frankrijk!  Het lerarentekort is het grote probleem, nu en in de nabije toekomst.

Ons team wil met de acties niet alleen hun zorg uitspreken, maar ook positiviteit uitstralen over het beroep van de leraar. Ook dat is een manier om aandacht te vragen hiervoor!

 

Dat is een mooi bruggetje naar het inspectiebezoek van a.s. dinsdag. We zijn namelijk trots op onze Joseph! Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten te noemen en we hopen op zinvolle en bruikbare tips. De school krijgt een verificatieonderzoek n.a.v. het bestuurstoezicht, dat momenteel plaatsvindt bij SCOL. Eigenlijk checkt de inspectie of het, door het bestuur, geschetste beeld terug te zien is in de praktijk. Een belangrijk onderdeel is de onderzoeksindicator: Zicht op ontwikkeling.

In hoeverre hebben de leerkrachten zicht op de mogelijkheden van hun leerlingen en hoe zie je dat in de les terug? Sommige kinderen hebben moeite met de leerstof en andere kinderen vragen juist om extra uitdaging. Hoe houdt de leerkracht al die ballen in de lucht?

Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met het managementteam en met de intern begeleiders, met een representatieve afvaardiging van het team en met een aantal leerlingen uit de leerlingenraad. Daarnaast worden er schooldocumenten bekeken. U mist wellicht de ouders in dit rijtje. Bij een groot schoolonderzoek gebeurt dit namelijk wel. De ouders worden dit keer alleen  bevraagd op GMR-niveau in hun rol als afvaardiging van alle ouders van de stichting.

 

Woensdag doen we mee met het Voorleesontbijt. De naam ontbijt dekt niet helemaal de lading, dus zorg er wel voor dat de kinderen gewoon thuis ontbijten. Alle groepen starten met een gezellig voorleesmoment in de klas. Dit is een activiteit in het kader van leesbevordering, zoals we er verschillende organiseren per jaar. Motivatie voor lezen is één van de belangrijkste factoren voor succes om het lezen goed onder de knie te krijgen. Om die reden werken we met verschillende werkvormen om het lezen aantrekkelijk te maken voor de kinderen. De uitdrukking: leeskilometers maken, wordt in een aantal groepen heel letterlijk genomen. Voor elk uitgelezen boek ontvangen de kinderen zogenaamd kilometers. Zo “reizen” ze vanaf Leiden naar bijv. Den Bosch. Als beloning voor hun leesinspanningen, doen ze iets gezelligs. Er worden bijv. kleine Bossche Bollen getrakteerd om te vieren dat ze de bestemming Den Bosch bereikt hebben.

En u weet het: zwemmen leer je in het water. Lezen leer je door te lezen!

ll

 

Op woensdagmiddag vinden de jaarlijkse schaatswedstrijden plaats. Deelnemers: veel plezier én succes gewenst!

 

Op vrijdag 24 januari openen we de ochtend (8.30 -8.45) weer met een zingende jaargroep onder leiding van muziekjuf Arina. Dit keer zullen de kinderen van groep 4 ons verrassen met hun vrolijke liedjes.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Monica Tolenaar

Directeur St. Joseph

Agenda

a22 januari: voorleesontbijt

22 januari: Schaatstoernooi

Verjaardagen

vJuf Monica de Bruin

Uit het Team - Leerlingenraad stelt zich voor

lEind november zijn er verkiezingen gehouden onder de leerlingen van de groepen 6 en 7.
Het was een mooie en leerzame verkiezingsstrijd waarin de kandidaten zichzelf en hun
ideeën hebben gepresenteerd. De campagnetijd werd afgesloten met verkiezingen. Uit
elke klas is één leerling gekozen, te weten:
6a: Janne van den Broek
6b: Carice Huismans
6c: David Linse
6d: Pien van der Touw
7a: Tycho Muller
7b: Josephine Metzelaar
7c: Anne Faaij
7d: Anouk van den Broek
Het doel van de leerlingenraad:
· De kinderen adviseren de directie en het team over onderwerpen die met een dagelijkse
schooldag te maken hebben. Kortom, de kinderen krijgen een stem.
· De kinderen doen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces.
· De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening
van de ander.

Uit het Team: Met spoed gezocht!!!

zSpoed!!!! 2 ouders gevraagd !!!!!!

Beste Ouders, Opa's en Oma's,
Wij zoeken op dit moment met spoed 2 ouders die ons willen helpen op de
maandagmiddag (oneven week)en dinsdagmiddag (even week).
U staat in de middag samen met een jeugdbrigadier van de groepen 7. Samen maakt
u het zebrapad op de Burgravenlaan een veilige oversteekplek voor kinderen en
ouders.
Helpt u mee? Het kost slechts 25 minuten per 2 weken
U staat van 14.55-15.20. Uw (klein)kinderen mogen eventueel in de klas blijven.
Uw hulp vergroot de veiligheid rondom de St. Josephschool. De Burggravenlaan is
een drukke weg met veel verkeersbewegingen. Met uw hulp kunnen we dit in goede
banen leiden.
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan ons. Stuur ons een bericht via 06-22447202 of
06-51536794 of via schoudercom.
Alvast bedankt. Groeten Simone en Koen

Uit de Wijk - Voorleesontbijt voor peuters

Op woensdag 29 januari 2020 organiseert Kinderopvang 't Kasteel een voorleesontbijt voor peuters. Greet Meesters en Franca Riezebos van "Rood en Wit, liedjes met pit" zullen het prentenboek "Moppereend" op een mooie vertellende en muzikale wijze aan de kinderen voordragen.

 

Het voorleesontbijt is voor peuters die van leuke verhalen en muziek houden. Ouders/verzorgers worden verzocht om bij het voorleesontbijt te blijven.

 

Het voorleesontbijt start om 10.00 uur en duurt ongeveer 30 minuten.

 

Aanmelden graag via info@tkasteel.nl

 

Toegang is gratis. In de bijlage vind je een scan van de poster.

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.