Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 8

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 8 | Schooljaar 2020 - 2021 | 16 oktober 2020
Agenda / verjaardagen

19 oktober: Juf Joyce Westerling - v.d. Wetering jarig

19 tot en met 27 oktober: herfstvakantie

20 oktober: juf Rosemarijn Merkus jarig

27 oktober: juf Francine Oldenhof jarig

 

Bericht van Monica Tolenaar

monicaBeste ouders,

 

Het eerste trimester zit erop. We kunnen niet zeggen dat deze periode helemaal gladjes en soepel is verlopen. Er zijn dagen geweest dat we alleen met enig kunst- en vliegwerk de groepen konden opvangen. En soms was ook dat niet mogelijk en moesten we u vragen om zelf uw kind op te vangen. En dat valt niet mee als u ook uw eigen werk heeft te doen! Gelukkig bleken alle testen bij het personeel van de Joseph negatief te zijn.

Na de laatste persconferentie zijn er (nog) geen veranderingen voor het onderwijs aangekondigd. Laten we hopen dat het zo kan blijven! Als er wijzigingen in het protocol worden aangegeven, dan deel ik die vanzelfsprekend meteen met u.

Het ophalen van de kinderen blijft mijn grootste zorg. Dat ik hier niet alleen in sta, blijkt uit een aantal mails die ik deze week van ouders ontving.  Het zebrapad op het bloemenplein is een doorgaande route, met name voor de ouders van de kleuters. Het is dus niet de bedoeling om hierop te blijven staan, gezellig bij te praten en speelafspraakjes te maken.

Mocht er in de vakantie bij uw gezin een besmetting worden geconstateerd; wilt u dan zelf de ouders van klasgenoten op de hoogte stellen?

 

Graag in de herfstvakantie extra uw aandacht voor het luizenpluizen bij uw eigen kind. Niet in elke groep is het gelukt om te controleren namelijk. Als er luizen zijn geconstateerd in de groep, dan wordt u daar door de leerkracht over geïnformeerd. Bij levende luizen, moet u uw kind direct komen ophalen om het een behandeling te geven.

 

In deze nieuwsbrief een fotocollage uit alle jaargroepen. Ik heb ze uit de verschillende blogs gekopieerd om te laten zien wat er zich zoal afspeelt binnen en buiten de school. Ik hoop dat u de blogs op prijs stelt; het is een manier om toch als ouder betrokken te blijven, ondanks de afstand. Daarnaast is het een heel goede manier om met uw kind een schooldag/week te bespreken. Krijgt u ook zo weinig te horen van uw kind als u vraagt hoe het was op school? Of een vaag gemompel: “leuk” of misschien zelfs “gewoon saai”. Dan is het samen bekijken van de foto’s wellicht een manier om uw kind aan het praten te krijgen over datgene wat er op school is gebeurd. Een doordenkvraag kan ook helpen: “wat heb je vandaag geleerd, dat je gisteren nog niet wist?”

Ik was deze week in groep 5D waar juf Simone op een aanschouwelijke manier het ontstaan van de aarde liet zien. De kinderen hingen aan haar lippen en werden steeds nieuwsgieriger. Yara wilde heel graag weten hoe groot de aarde is en stelde voor om het op te gaan zoeken. De volgende dag kwam zij met een spontane mini-spreekbeurt de klas in en kon haar klasgenoten het juiste antwoord geven. Over gemotiveerde en lerende kinderen gesproken!

 

De geplande informatieavond voor de ouders van de groepen 4 over Snappet gaat niet door. Om u toch van informatie te kunnen voorzien, zullen Snappetcoaches Léon Baaij en Marleen Stroeve een informatieve film maken en die met u delen. Hier wordt u nog nader over ingelicht.

 

Beste ouders, ik hoop dat de kinderen lekker uitrusten (en u hopelijk ook) in deze herfstbreak. Ondanks corona is er genoeg te beleven in de stad en in de natuur!

Aansluitend aan deze week zijn er twee roostervrije dagen gepland. Dat betekent dat we elkaar terugzien op woensdag 28 oktober.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 31 oktober.

 

Monica Tolenaar

Een inkijkje in alle jaargroepen!

groepen 5groepen 6

groepen 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

groepen 3

 

 

 

 

groepen 4

 

kleutergroep

Snappet voorlichting

Op woensdag 28 oktober staat een informatieavond over Snappet gepland voor de ouders van groep 4. Deze informatieavond zal, vanwege de corona maatregelen, vervangen worden door een informatievideo. Deze video zal u in de week van 26-30 oktober toegezonden worden en kunt u op uw eigen tijdstip bekijken. Naar aanleiding van deze video kunt u eventueel nog vragen stellen via schoudercom. 

 

Leon Baaij

Lezen in de school

Iedere vrijdag staat er voor de groepen 4 en 8 duo-lezen op het programma. Een kind uit groep 8 begeleidt een kind uit groep 4 tijdens het lezen. De kinderen wisselen elkaar af tijdens het lezen en er wordt gelet op nauwkeurig lezen, intonatie, tempo en begrijpend lezen. Dit gebeurt in de klas en op de tribune en het ziet er altijd erg gezellig uit!

C:\Users\JohanStijnen\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0MFW1T3O\a93f1d8b-77c0-4186-9127-5859d4754174.JPG  C:\Users\JohanStijnen\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0MFW1T3O\IMG_3337.jpg

Op dinsdag en donderdag is juf Carla altijd trouw aanwezig in de school bibliotheek. Tijdens de Kinderboekenweek heeft zij een prachtige themahoek gemaakt. Wij wilden u dit niet onthouden dus hierbij de foto!

 

Johan Stijnen

Fietsverlichtingscampagne 2020

fietsverlichtingDe herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met rijwielhandelaren en met Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland, weer een fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op de actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.

In de gehele regio geldt: de actiedag is zaterdag 31 oktober en de kortingsactie in de aansluitende week geldt tot en met zaterdag 7 november. 

 

De deelnemende rijwielhandelaren vindt u in de bijlage.

Herfstvakantietip: Kastanjerrr Theaterfestival in de Leidse Schouwburg!

Tijdens de herfstvakantie vindt het Kastanjerrr Theaterfestival plaats in de Leidse Schouwburg. Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen zijn aanpassingen gedaan in het programma. 

Informatie vindt u in de bijlage en op de website.

Herfstvakantie-activiteiten SOL Roodenburg

SOL heeft naast het reguliere aanbod, speciaal voor de herfstvakantie extra activiteiten georganiseerd. Zeker in deze periode is het belangrijk voor kinderen dat zij naar activiteiten kunnen en dat zij lekker kunnen blijven spelen, ontdekken en kunnen leren. Gezien de corona maatregelen moeten de kinderen (ouders) zich wel van te voren aanmelden. In de bijlage treft u onze flyer aan met onze activiteiten voor de kinderen uit Roodenburg

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.