Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 9

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 9 | Schooljaar 2020 – 2021 | 1 november 2020
Agenda

2 november - Allerzielen

Bericht van Monica Tolenaar

monicaBeste ouders,

 

In de herfstvakantie is het protocol voor het basisonderwijs op een aantal punten aangepast. Voor de volledigheid stuur ik het mee. Voor de Josephschool hebben we een paar zaken aangescherpt:

  • Bezoekers en externe hulpverleners dragen in de hal en gangen een mondkapje.
  • Oudergesprekken worden online gevoerd, tenzij er redenen zijn om het gesprek wel in levende lijve te voeren.
  • Binnen ons (grote) team hebben we ook een aantal extra afspraken gemaakt over ontmoetingen en vergaderingen.

Na lang wikken en wegen hebben we besloten om de breng- en ophaaltijden niet te spreiden. Het brengen gaat eigenlijk heel goed. Wel vragen we u nadrukkelijk om van het ophalen geen social event te maken. Het gebruik van de familieschommel op het bloemenplein is na schooltijd niet meer toegestaan. En graag nog even uw aandacht voor het parkeren van fietsen en bakfietsen: s.v.p. niet op het talud voor het ingangshek. Hier moeten nl. al die fietsende kinderen langs!

 

Bij een aantal gezinnen is sprake van quarantaine wegens besmetting. Als die zich in de herfstvakantie heeft afgespeeld, heb ik daar niet over gecommuniceerd omdat het kind niet in contact is geweest met de klasgenoten. Bij nieuwe quarantaines hoop ik dat u mij op de hoogte stelt, zodat ik de communicatie met de overige ouders van de klas kan verzorgen.

 

We hebben plannen gemaakt voor de rest van dit kalenderjaar, aangepast aan de huidige maatregelen. Dat betekent dat er wellicht nog aanpassingen nodig zijn.

  • Theateravonden. Het optreden voor de eigen ouders kan geen doorgang vinden helaas. De kinderen treden op voor een aantal andere groepen en voor hun broertjes en zusjes. Het optreden wordt gefilmd, zodat u thuis kunt genieten van het optreden van uw kind.
  • Sinterklaas. Vanzelfsprekend is er geen ludieke intocht en samenzang op het plein. We zorgen ervoor dat het ook in 2020 een heel gezellig en onvergetelijk feest wordt. Maar wel zonder uw support!
  • Kerst. We gaan in 4 groepen naar de kerk. Dat betekent 8 klassen tegelijk, met hun leerkrachten. Daardoor is het coronaproof en kunnen we de vieringen door laten gaan. We organiseren geen kerstdiners. Het brengen en ophalen in het donker brengt teveel risico’s met zich mee. Daarom hebben we besloten om op de vrijdag een kerstontbijt te organiseren. Een en ander in samenspraak met de klassenouders.
  • Excursies. Als er sprake is van een coronaproof activiteit, zoals het bezoek aan een museum, laten we deze leerzame uitstapjes doorgaan.
  • Gastlessen. Ook hierbij geldt dat er aanpassingen worden gedaan, zodat deze lessen doorgang kunnen vinden (bijv. Technolab).

Al met al een heel aantal punten waar we veranderingen in hebben aangebracht. Bij alles geldt eigenlijk dat we het heel jammer vinden, maar het op dit moment als enige optie zien. Gelukkig zijn er de blogs waardoor u als ouder toch een inkijkje krijgt in het schoolse leven van uw kind.

 

Ik wens u een heel fijn en ontspannen weekend!

 

Monica Tolenaar

2 november Allerzielen: Voor wie steek jij een kaarsje aan?

xAllerzielen is de dag waarop mensen stil staan bij alle overledenen. Er wordt herdacht en er worden kaarsjes gebrand. Het is een moment om te vertragen en verhalen te delen. Allerzielen is op 2 november en komt voort uit de katholieke traditie.

 

Allerzielen kan een mooie aanleiding zijn om aandacht te geven aan vergankelijkheid. Dat is niet voor iedereen een makkelijk onderwerp, terwijl de dood, rouw en verlies bij het leven horen, en daarom ook bij school.

 

Allerzielen is een moment om stil te staan bij degenen die we missen, en het vieren van Allerzielen doorbreekt het idee dat rouwen op een gegeven moment ‘klaar’ moet zijn. Het delen van verdriet maakt dat het niet hoeft te worden verstopt, dat het er mag zijn, in al z´n grilligheid en worsteling. Dat kan een verbinding in de klas geven en een helende werking hebben. Het voortleven van de doden in onze herinnering kan een troostende gedachte zijn.

 

Speciaal herdenken we Thijs Kluts, leerling van de Josephschool en Martijn de Koo, vader van Evy en Livia en echtgenoot van juf Kristi (1/2F).

Uit het team - Godsdienstproject: Zorgzaamheid

xDe komende periode wordt in alle groepen aan dit project gewerkt. Het project gaat voor een groot deel over bomen. In veel godsdiensten worden bomen beschouwd als heilig. Diep in de grond geworteld met de takken reikend naar de hemel vormen zij een verbinding tussen hemel en aarde. In verschillende scheppingsverhalen speelt een boom een belangrijke rol: bijvoorbeeld in de bijbel met de ‘boom des levens’ en de ‘boom van goed en kwaad’ in het paradijs. De boom werd ook gezien als symbool van nieuw leven: het verliest de bladeren in het najaar, lijkt af te sterven in de winter maar komt in het voorjaar weer tot leven. Zo geeft de boom hoop en laat zien dat het leven ondanks de dood toch doorgaat.

 

Onze kerstboom moeten wij zien in het licht van die levensboom. De dennenboom met de altijd groene takken is bij uitstek geschikt in deze ‘dode’ tijd van het jaar. Het wordt versierd met symbolen die met het feest van licht, hoop en liefde te maken hebben. De adventskrans doet hetzelfde: in vier weken herinnert het ons aan de komst van Kerstmis, Licht in de duisternis.

Uit de groep - Samenwerken 1/2B

xTijdens onze lessen besteden we op allerlei manieren aandacht aan het samenwerken. Met behulp van deze parachute gebeurt dat ook in de gymles bij de kleuters.

Uit de groep - Juf Femke 4A

xDie arme juf Femke uit 4A, die in de herfstvakantie met Corona aan huis gekluisterd was, kon gelukkig weer lachen dankzij een mooi boeket van de ouders van de klas.

 

Wat een ontzettend leuk gebaar!

Uit de wijk e.o. - Emotie-onderzoek Universiteit Leiden

xDe afdeling Cognitieve Psychologie van Universiteit Leiden (UL) doet onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen - oftewel de manier waarop kinderen in toenemende mate hun emoties bewust ervaren en grip krijgen op emoties. Dit onderzoek is nodig omdat emoties een zeer belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan dit onderzoek. We zoeken kinderen in de leeftijdscategorieën 3,5-4,5 en 8-9 jaar oud.

 

Wat houdt ons onderzoek in?

We nodigen ouders en kinderen uit om langs te komen op de onderzoeksruimte in het LEVEL-gebouw naast Station Leiden Centraal. Tijdens het onderzoek, dat ongeveer 60 minuten duurt, doen kinderen enkele opdrachten die te maken hebben met emotionele expressies. Door dit experiment krijgen wij meer inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Alle gegevens die we verzamelen worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

 

Wat kan ons onderzoek voor u betekenen?

We vinden het belangrijk dat deelnemers en andere betrokkenen direct baat hebben bij ons onderzoek. Daarom willen we u graag informeren over de uitkomsten zodra deze bekend zijn. Om privacy-redenen kunnen we uiteraard niets zeggen over individuele kinderen. Wel kunnen we iets zeggen over kinderen in het algemeen. We hopen u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van ons onderzoek.

 

We hopen op uw deelname!

 

Met vriendelijke groeten,

Emma Boom

Uit de wijk e.o. - 19/11 Webinar 'Tieners en sociale druk & groepsdruk'

xOp 19 november 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin het webinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’. Dit gratis webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekende kinderpsycholoog en opvoedkundige en is bedoeld voor alle ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar in de regio Hollands Midden.

 

In dit webinar neemt Tischa ouders mee in het thema sociale groepsdruk. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee. Tischa staat stil bij de rol van ouders en geeft ze praktische tips!

 

Meer informatie vindt u op deze website. In de bijlage vindt u een nieuwsbriefartikel, poster en een uitnodiging. En via deze link naar het facebookbericht.

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.