Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 13

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 13 | Schooljaar 2020 - 2021 | 28 november 2020
Agenda / Verjaardagen

30 november: Joop van Oosten jarig

3 december: Roswitha de Boer jarig

4 december: Sinterklaasviering 

Bericht van Monica Tolenaar

monicaBeste ouders,

 

In deze Technolab-weken is er veel geleerd en op een andere manier dan vaak in het klaslokaal gebruikelijk is. Ik hoop dat de kinderen met enthousiaste verhalen zijn thuisgekomen over datgene wat zij ervaren hebben. Lees hier meer over verderop in deze nieuwsbrief.

En dan nadert nu het Sinterklaasfeest! Voor de kinderen wordt het op vrijdag 4 december nét zo’n gezellig feest als anders. Voor u is het even slikken dat u geen getuige kunt zijn van een spectaculaire intocht op het plein onder de muzikale begeleiding van de Pietenband. In dit jaar is er ook geen Sinterklaashuis in de stad en is er een alternatief bedacht; deze week ontvingen de kinderen uit groep 1 t/m 5 een leuk “gouden” prentenboekje over Sinterklaas. De boekjes werden gebracht door een paar Pieten, die de dozen op het podium deponeerden. Deze actie ging natuurlijk niet ongemerkt voorbij en met name de kleuters vonden dit bezoek reuze interessant. De Pieten droegen een mondkapje, zoals dat op school gebruikelijk is voor bezoekers. Eén van de kleintjes riep: “Juf, juf, dat is een mondkapjespiet!”

Volgens mij komt deze uitspraak in aanmerking voor de verkiezing van “Woord van het Jaar 2020.”

 

Vanaf 9 december ontvangen we weer graag uw bijdragen voor de Voedselbank. In de volgende nieuwsbrief leest u welke levensmiddelen er worden gevraagd.

 

Monica Tolenaar

Uit de groep: thematisch werken in 3A - thema het menselijk lichaam

3aNa de startweek beginnen we met het circuit. De klas wordt verdeeld in 8 groepjes. Er zijn 4 verschillende thematische onderdelen: de werkplaats, de chromebooks, de speelhoek en de duplo. We zijn hierbij op een speelse en thematische manier bezig met verschillende vakgebieden: lezen, rekenen, spelling, sociaal/emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie.. eigenlijk komt alles er in voor! Vooral in de speelhoek, waar we rollenspellen spelen, wordt een rijke leeromgeving gecreëerd. In de wachtkamer worden bijvoorbeeld (zelfgemaakte!) folders en boekjes gelezen en de receptioniste kan een verwijsbriefje schrijven.

Uit de groep: groep 6 lost sintproblemen op in het Technolab

technolab‘Help! De kam van Sint is stuk en z’n baard zit in de klit! Wat nu?’ 
‘Er zit een gat in de paraplu van Piet en het regent, hoe kunnen we dit maken?’ 
‘Hoe bouw je een stevige brug waar de stoomboot onderdoor kan?’ 
‘Sint heeft niet genoeg pieten dus moet de kadootjes naar beneden laten vallen, hoe kunnen ze zacht landen?’ 

Zomaar enkele vragen waar de leerlingen uit 6B (en de andere groepen 6) vandaag mee aan de slag zijn gegaan. Terwijl de leerkrachten een training volgden over onderzoekend en ontwerpend leren, hebben de leerlingen niks anders gedaan dan dat. Naast al die vragen, hebben ze ook een eigen filmpje gemaakt met behulp van foto’s. 

Op de vraag wat de leerlingen vandaag geleerd hadden, kwamen veel antwoorden. ‘Samenwerken’, 'de verschillende stappen van ontwerpend leren’, 'je moet eerst een plan maken en daarna pas doen' en ‘je kan een probleem op verschillende manieren oplossen’, 'soms heb je eerst een heel goed idee, maar vanwege tijd of materiaal kan je het niet uitvoeren en dan moet je over gaan naar een ander idee, dat is soms moeilijk maar leuk als het toch af is' is een kleine greep daaruit. 

 

Uit de groep: levend programmeren
 

programmerenVorige week zijn de groepen 1/2 naar technolab geweest. De kinderen hebben hier onder andere leren programmeren, met behulp van een robot. Om deze robot te laten doen wat jij wilt, moet je commando's ingeven: naar voren, naar achteren, naar links en naar rechts. 

In de klas zijn we hier mee verder gegaan, door de robot na te spelen. In de kring hebben we hoepels met sinterklaasafbeeldingen neergelegd. De kinderen krijgen een kaart met een opdracht. Bijvoorbeeld: start --> pietenhuis. De kinderen leggen de route neer die ze denken te moeten volgen, met behulp van pijlen. Vervolgens speelt één kind de robot (of in een rollenspel bijvoorbeeld een piet). Het andere kind geeft commando's, met behulp van de pijlen die ze daarvoor hebben neergelegd. De commando’s zijn bijvoorbeeld: ga naar rechts, ga rechtdoor. Op deze manier leren de kinderen om na te denken over de te nemen stappen en door het zelf te ervaren zien ze de logica er beter van in. Bovendien wordt er gewerkt aan ruimtelijk inzicht! 

 

Babet Polman

Uit de groep: schoen zetten bij de kleuters

schoen zettenVanmorgen vroeg waren nieuwsgierige kinderen al naar binnen aan het gluren!

Wat had rommelpiet toch een rommel gemaakt. Puzzels door elkaar, het potje stond midden in de klas, de poppenhoek was een rommel!!

Gelukkig was er voor ieder kind een chocoladeletter! 
Maar wij denken dat Piet nog even terug naar school moet want alle letters lagen niet goed.... bijna alle kinderen hadden vandaag wel een heel bijzondere naam! Fie werd Mie, Marnix werd Narmix enz....

Het was een gezellige dag, we kijken uit naar het feest op 4 december!!

Fijn weekend,

 

Juf Kitty

Uit de groep: een les Da Vinci in groep 5A

da vinciNadat we de eencelligen en meercelligen onder de microscoop hadden bekeken, was het tijd om door te gaan met de eerste echte diertjes, die met het blote oog te zien zijn. Ze leefden in de zee en worden daarom ook weekdieren genoemd. Voorbeelden van weekdieren zijn holtedieren, wormen en sponzen.

De kinderen hebben deze dieren nagetekend.

Buitenschoolse activiteiten

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 15 december a.s. de Webinar Gezin in scheiding, voor ouders in de regio Hollands Midden, met kinderen tot 18 jaar, die een scheiding meemaken of recent gescheiden zijn. Meer informatie vindt u in de bijlage.

 

Vijf Leidse kerken hebben een initiatief bedacht om vrolijk naar kerst toe te leven: een heuse kerstengelen-jacht! Het zou leuk zijn als alle kinderen uit Leiden eraan meedoen. Meer informatie vindt u in de bijlage.  

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.