Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 23

Nieuwsbrief Josephschool

Agenda

21 februari t/m 6 maart: voorjaarsvakantie

27 februari - Meester Dexter Hauwert jarig 
27 februari - Juf Samira Pest jarig

 

Bericht van Monica Tolenaar

mBeste ouders,


Op vrijdagochtend 9.30 uur vanuit de gamelodge in Little Karoo, Zuid-Afrika probeer ik te beschrijven wat ik hier heb mogen ervaren. (samen met collega’s Hetty Barreveld, Roswitha de Boer).

De verandering van omgeving, ook gedurende deze reis, doet veel met een mens. De drukte in de townships tegenover de stilte op dit afgelegen terrein te midden van de dieren laten je nadenken over je eigen leven en werkzaamheden.

Het bezoek aan de verschillende scholen maakt pijnlijk duidelijk hoe de samenleving is ingericht. De plek waar je wieg heeft gestaan, is zo allesbepalend voor de kinderen.

Hetty en Roswitha gaven een les over emoties met de opdracht om verschillende emoties te benoemen en uit te beelden. In het lesprogramma in Zuid-Afrika hoort deze les bij het vak Lifeskills. Zij verdeelden de les in groepjes, wat nog niet zo gemakkelijk was. Wat bleek, andere werkvormen dan een klassikale les, waren de kinderen op deze school niet gewend. Een duidelijk voorbeeld over het werken vanuit ons eigen kader. Roswitha vroeg de kinderen om hulp en in een ommezien waren er groepjes geformeerd. In mijn groepje benoemde een meisje “sadness” als haar emotie.  Wanneer voel je je verdrietig, vroeg ik haar. ‘If my father is hurting my feelings”, antwoordde ze. Op mijn vraag of ze daar iets over wilde vertellen, schudde ze nee. Ik vroeg haar of de teacher hiervan wist en ook daarop antwoordde ze ontkennend. Het hield me bezig en na afloop van de les vroeg ik daarover door bij de teacher. Zij verzuchtte dat er zoveel problemen waren bij de kinderen thuis, dat zij die niet kon oplossen.

Moedeloosheid tegenover optimisme.

We bezochten een Nederlander, die in zijn eentje een communitycenter had gebouwd in de township. Zonder overheidssteun en volledig afhankelijk van een enkele gift. In tegenstelling tot dat wat we op de scholen ervaarden, werkte hij met weinig regels voor de kinderen. Aan de muur hing een lijstje:


Freedom comes with responsibilities
:

  • Don’t damage books
  • No shoes on tables and chairs

Or we lock the classrooms

 

Het klinkt heel simpel en dat is het ook. Maar het contrast met de scherpe gedragsregels en verboden op de scholen, was enorm. Overigens is het woord “classroom” in dit verband nogal groots. Het hele gebouwtje bestond uit een aantal kleine, in elkaar overlopende ruimtes, waar de man zelf ook nog moest leven.

Een zeldzaam initiatief en misschien niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Maar wat een vertrouwen in de kinderen, die hem dagelijks bezochten!

 

De gesprekken met de kinderen, de leraren en de schoolleiders in deze complexe samenleving hebben me ontroerd en overtuigd van het besef dat het Afrikaanse begrip Ubuntu essentieel is in elke samenleving.

 

Nelson Mandela verklaarde Ubuntu met een metafoor: Als een reiziger door een land trekt en bij een dorp stopt dan hoeft deze niet om voedsel of water te vragen. Zodra hij stopt, geven de mensen hem eten en nodigen hem uit. Dit is slechts één aspect van Ubuntu, want er zijn verschillende aspecten. Ubuntu betekent niet dat mensen niet rijk mogen worden. De vraag is, Verrijk je jezelf om de gemeenschap om je heen in staat te stellen zich te verbeteren?

 

Eén uitspraak van een schoolleider is me expliciet bijgebleven: We have to change the normal.  

Als je iets wilt veranderen, moet je datgene wat als “normaal” wordt ervaren, kunnen wijzigen.

 

Tijdens deze trip gebruik ik een opschrijfboekje dat ik van het Josephteam heb gekregen naar aanleiding van mijn 40-jarig jubileum in het onderwijs. De opdracht luidde: schrijf je mooiste uitspraken en momenten op. Ik heb er graag gebruik van gemaakt, naast de herinneringen als plaatjes in mijn hoofd.

Grote dank aan het team dat ik deze reis kon maken in het vertrouwen dat alles “normaal” kon doorgaan op school.

 

Ik koester ons “normaal”!

 

Monica Tolenaar

 

a

a

Vakantierooster 2020-2021

Vakantierooster 2020-2021

 

Studiedag:              30 september 2020

Herfstvakantie:      19 t/m 27 oktober 2020

Kerstvakantie:        vrijdag 18 december 2020 vanaf 12.00 uur t/m 3 januari 2021

Studiedagen:          1 en 2 februari 2021

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 7 maart 2021

Pasen:                     2 t/m 5 april 2021

Meivakantie:           26 april t/m 9 mei 2021

Hemelvaart:            13 en 14 mei 2021

Pinksteren:             24 mei 2021

Studiedagen:          23 t/m 25 juni 2021

Zomervakantie:      vrijdag 16 juli vanaf 12.00 uur t/m 29 augustus 2021

Buitenschoolse activiteiten

wKindertheater 'Woestijngeheimen'

 

Het kinder- en jeugdevenementen cluster binnenstadsgemeenten PGL organiseert op zaterdag 7 maart een kindertheater en muziektheater workshop in de Marekerk! De voorstelling gaat over Mozes en wordt uitgevoerd door kindertheatergroep ‘Je bent een Parel’.

 

‘Op een zolder is van alles te vinden: oude spullen, herinneringen, stof, maar ook wijze lessen… Ga mee met het volk Israël en hun reis door de woestijn. Beleef met het muziektheater wat Gods plannen zijn en hoe Hij Israël en ook ons steeds verder leidt, stap voor stap. Interactief, enthousiast en ook serieus: de voorstelling Woestijngeheimen laat een uur lang dit bijzondere verhaal uit de Bijbel tot leven komen.’

 

Kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn met hun ouders of andere begeleiding van harte welkom. Vanaf 15.30 uur staan koffie, thee en limonade klaar.

Om 16 uur begint de voorstelling, daarna is er een pauze en we sluiten af met de workshop. Rond 18 uur is het programma afgelopen. Toegang is gratis, wel wordt na afloop gecollecteerd voor de onkosten.

 

Graag vooraf aanmelden via: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl Meer informatie vind je op: https://protestantsegemeenteleiden.nl/nieuws/kindermuziektheater-woestijngeheimen/

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.