Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 21

Nieuwsbrief Josephschool

Agenda

 

zo 9 februari  
ma 10 februari  
di 11 februari Verjaardag Karen van der Kley
wo 12 februari GespreksmiddagGroep 3 t/m 6
do 13 februari
GespreksavondGroep 3 t/m 6
vr 14 februari  
za 15 februari  
Bericht van Monica Tolenaar

Monica

Beste ouders,

 

Deze week werden we opgeschrikt door het verdrietige bericht dat één van onze overblijfmedewerkers onverwacht is overleden. Thea van der Boog begeleidde met veel liefde en geduld de kleuters van groep 1/2B en 1/2D bij hun lunch en surveilleerde bij het buitenspelen van groep 3A. Wij gedenken haar in dankbaarheid en met respect.

 

Deze week heeft u het rapport ontvangen van de kinderen uit groep 3 t/m 8. In de rapporten vindt u tevens de gegevens van het leerlingvolgsysteem dat op onze school wordt gehanteerd. In de groepen 3 t/m 7 worden alle kinderen twee keer per jaar getoetst volgens de methodiek van CITO. In groep 8 nemen we aan het begin van het jaar toetsen af van CITO en sluiten we af met een Centrale Eindtoets van DIA.

De leerkrachten van de desbetreffende groepen hebben zich gebogen over de resultaten. Samen met de intern begeleiders kijken zij naar de individuele opbrengsten, naar de groep als totaal en naar de trendanalyses van voorgaande jaren. Aan de hand van deze resultaten bekijken zij hoe het onderwijs in de volgende periode eruit moet gaan zien. Zijn er hiaten of is er sprake van groei? De leerkrachten brengen deze zogenaamde zorgsignalen in kaart en stemmen daar hun aanbod verder op af.

Een voorbeeld: stel, dat het leesniveau van de leerlingen onvoldoende stijgt, dan bekijken we waar dat aan ligt. Gebruiken we de goede methode, hoe bewaken we de effectiviteit van de werkelijke leestijd en hoe houden we kinderen (én ouders…) gemotiveerd om extra te oefenen als dat nodig mocht zijn.  

In de komende weken vinden de rapportgesprekken plaats. Ik hoop dat u prettige gesprekken voert over de ontwikkeling van uw kind, waarbij wederzijdse input van groot belang is.

 

Op de Josephschool leren we de kinderen aan elkaar schrijven vanaf groep 3. Dat is niet op elke school hetzelfde en de meningen zijn hierover verdeeld. De beweging om aan elkaar te schrijven lijkt immers moeilijker dan het vormen en correct schrijven van de zogenaamde blokletters. Toch heeft onderzoek op verschillende fronten aangetoond dat het beter lijkt te zijn om direct het verbonden schrift aan te leren. Dan doen we het dus niet zo verkeerd!

Als u dit een interessant onderwerp vindt, leest u verder in de bijlage!

 

Met vriendelijke groet,

 

Monica Tolenaar

Directeur St. Joseph

Uit het team - informatieavond Leraar worden in Leiden (11 maart)

butOm het lerarentekort terug te dringen heeft een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de regio zich verenigd in de Regionale Aanpak Lerarentekort VO. Ook wij doen hieraan mee. Het gaat erom mensen te behouden, nieuwe mensen te interesseren voor ons mooie beroep en informatie te geven over de mogelijkheden om over te stappen. Op 11 maart a.s. is er een informatieavond ‘Leraar worden’, bedoeld voor iedereen die hierover meer wil weten. Meer informatie vindt u in bijgaand document. Dus kent u iemand, misschien uzelf wel, die geknipt is voor het onderwijs? Zegt het voort en voor meer informatie zie bijlage!

Uit het team - Inzamelactie koala’s in Australië

koalDoor het Jeugdjournaal en teksten van Nieuwsbegrip hoorden wij (groep 5a) over de bosbranden in Australië en de koala’s die daardoor in gevaar komen.

   Wij wilden graag iets doen en hebben toen een actie opgezet en hebben geld ingezameld om te doneren, door het verzamelen en inleveren van plastic flessen, het doen van klusjes, bijdragen van ouders en uit eigen spaarpotten.

 In totaal €295,80 opgehaald en daar heeft de juf €300,- van gemaakt en hebben het geld gedoneerd aan het IFAW en hopen dat we zo veel koala’s kunnen helpen.


Uit het team - Kunst: Work in progress !

De kunstlessen in groep 7 en 8 waren dit keer geen makkie. In beide groepen stond het proces van vormgeven centraal. Dat betekent loskomen van het idee dat je vooraf had bedacht want tijdens het maken van je kunst sla je vast een andere weg in.

   Groep 7 moest n.a.v. de da Vinci lessen over Vikingen een eigen Viking symbool ontwerpen. We gingen van start door te “schetsen" met verf i.p.v. met potlood. Daarna plakken we de favoriete elementen van de diverse schetsen bij elkaar tot 1 krachtig symbool. Dit symbool werd vervolgens op een nieuw vel papier uitgewerkt met kleur en een krastechniek. Ieder kind verzon waar het symbool voor bedoeld was.

   Voor groep 8 was de opdracht: Breng een verzameling mee en laat die op een mooie manier zien. De kinderen hebben voorbeelden gezien van installaties in musea en op straat. Ze moesten ook bedenken of ze wilden dat hun kunstwerk juist bedoeld was om aan te raken, te dragen of om van een afstandje te bekijken en er moest een titel bedacht worden.

Het valt op dat kinderen bij zo’n vrije opdracht zoeken naar grip: veel kinderen kiezen ervoor om herkenbare beelden te maken. Bij het schetsen in de oriëntatiefase zag ik in groep 7 al kant en klare symbolen als hartjes of een vredesteken. I.v.m. je verdiepen in de tijd van de Vikingen werd een Mercedes (auto)-symbool door juf dus even niet goedgekeurd, schilderen maar weer dus😊

   Bij het ruimtelijk werken in groep 8 was het resultaat van de behoefte aan herkenbaar beeld vaak eerder een knutselwerkje dan kunst. Zomaar je verzameling ordenen, stapelen, omwikkelen enz. is minder bekend. Een kind dat van wc-rollen een raket maakt, is minder in de opdracht geslaagd dan een kind dat wc-rollen opensnijdt, ze naast elkaar legt, besluit ze te verbinden met een streep tape en er dan nog over nadenkt dat de kleur van de tape rood moet zijn en dus witte tape rood schildert.

De opdracht in groep 8 was er ook een waarbij er veel hindernissen te overwinnen waren; materiaal dat opraakte en waarvan je had gedacht dat er voorraad genoeg zou zijn. Hoe nu verder, verzin een andere oplossing. Constructieproblemen als lijm die niet hecht of het feit dat je bedacht had een staand kunstwerk te maken en het dan steeds omvalt. Een maatje waarmee je samen zou werken maar zich er gemakkelijk van af maakt en je eigenlijk stoort in de voortgang van je eigen proces....

   Toen moest het e.e.a. ook nog tentoongesteld; een les apart want de plaats waar je het neerzet, kan ook de titel gaan bepalen en natuurlijk verwondering teweegbrengen. Het “zwevende boek” trekt een hoop publiek, als was het alleen omdat (vond ook de maker) het in eerste instantie geschikt leek om neer te zetten i.p.v. op te hangen.

Kortom, zo’n kunstwerk maken is een heel proces. Alle kinderen zijn gericht bezig geweest vorm te geven. Sommige kinderen zijn heel vrij de weg ingeslagen waarvan ze nog niet wisten waar die heen zou leiden en dat is heel knap! Vraag thuis eens na hoe uw kind aan het werk is gegaan en bekijk de voorschetsen van de Viking symbolen eens extra. Het werk van groep 7 hangt in de klas, de expo van groep 8 is nog een week te zien in de aula en bij de bieb.

Groetjes Kunstjuf Saskia
tweeeen

Uit het team - Juf Monica en kleindochters Julie en Lotte

kleink

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.