Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 26

Nieuwsbrief Josephschool

Verjaardagen

10 april - Juf Hetty Barreveld

 

 

Let op:

Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag (geen thuisschool ;))

Maandag 13 april - Tweede Paasdag (geen thuisschool ;))

Bericht van Monica Tolenaar

 

monBeste Ouders,

 

Er is veel gebeurd in deze week; we weten nu dat de scholen nog langer dicht zijn en hebben hard gewerkt om de plannen aan te passen.

Ondertussen is het Coronavirus ook in onze school merkbaar doordat families er rechtstreeks mee te maken hebben. Dat is zwaar en ik wens u dan ook alle sterkte toe.

 

Ik ben ervan overtuigd dat we die 6 weken schoolverlies wel te boven komen; afgezet tegen de hele basisschooltijd van de kinderen, is dat uiteindelijk maar een relatief korte periode. Mijn zorg zit veel meer op het gebied van het welbevinden van de kinderen. Ook probeer ik oog te houden op het welbevinden van mijn collega’s. Ik merk dat men gezamenlijk de schouders eronder zet en de creativiteit is groot. Ook de leerkrachten hebben hun eigen zorgen en moeten veelal ook het werk en de begeleiding van hun gezin combineren.

 

We vangen de leerlingen op school op en als de leerkracht op die dag is ingeroosterd, is er begrijpelijk niet zoveel contact met de eigen klas mogelijk. De leerkrachten informeren u hier zelf over.

Ik dank u hartelijk voor het invullen van de oudervragenlijst. Uw opmerkingen geven inzicht en hebben ervoor gezorgd dat er weer nieuwe aanpassingen zijn gedaan. De vragenlijst is uitgezet onder alle 556 gezinnen en is ingevuld door 361 ouders. Dat betekent dat 65% van de gezinnen de moeite heeft genomen om de lijst in te vullen. U bent overwegend positief tot zeer positief. En dat stemt ons tevreden!  Maar natuurlijk zijn er opmerkingen en geeft u tips ter verbetering. De uitslag van de enquete is als bijlage toegevoegd).

 

Er vallen een paar zaken op:

  • Allereerst dat u binnen het gezin knetterhard aan het werk bent om, naast alle andere belangrijke dingen, uw kind te ondersteunen met het schoolwerk. U bent hierin ook reëel en geeft soms  aan dat er andere ondersteuning vanuit school gewenst is.
  • Persoonlijk contact is écht essentieel en dat wordt ook een aantal keren benoemd. De leerkrachten zorgen ervoor dat alle kinderen aandacht krijgen, ook individueel. Als u nog niet was aangesloten op Google Hangouts, bent u persoonlijk door de leerkracht benaderd. Bij de kleuters houden we dat een beetje open; u hoeft dat niet te doen, al denken we dat het juist voor onze jongste leerlingen een goede manier is om de juf te zien en te spreken. Door sommige ouders is gevraagd om de dag te starten met een gezamenlijke opening. Om die reden worden er extra filmpjes gemaakt, die de kinderen op hun eigen tijd kunnen afspelen. U moet tenslotte ook nog zien te schipperen met de hoeveelheid beschikbare apparatuur, dus het lijkt technisch niet haalbaar om daar allemaal hetzelfde moment voor te kunnen kiezen.
  • Het lesaanbod is voor de meeste kinderen passend, maar vraagt ook nadere toelichting. Waar het aanbod voor de ene leerling ruim voldoende is, zal het voor een ander wellicht wat minder zijn. Weet dat de basisvakken rekenen en spelling vanaf groep 4 via Snappet adaptief worden aangeboden, dwz op niveau van de leerling. De leerkracht stelt, op grond van eigen observaties en informatie uit de resultaten van de kinderen, de lessen samen. In de bijlage kunt u nog eens teruglezen hoe thuiswerken met de snappet werkt. De feedback van de leerkracht blijft, juist bij deze manier van afstandsonderwijs, heel belangrijk.
    Komt uw kind in aanmerking voor extra werk, dan wordt dat aangeboden. Soms is er een motivatieprobleem bij het kind; de leerkracht gaat hierover in gesprek en zal zoveel mogelijk stimuleren. Zeker bij de oudere leerlingen kunnen (én willen) we niet alle leerstof “in goudpapier” verpakken; er zijn nu eenmaal dingen, die je moet doen ook al heb je daar niet zo’n zin in. Pff, het valt niet mee om dat thuis voor elkaar te krijgen. Het aloude spreekwoord: “Vreemde ogen dwingen…”  , is echt een waarheid als een koe. Bij een aantal kinderen ligt de lat juist erg hoog. Geef dat aan bij de leerkracht, want het kan niet de bedoeling zijn dat er per dag zo lang aan schoolse zaken wordt gewerkt.
  • Sommige ouders maakten een opmerking over de afwisseling in het werk. We hebben nu in het team afgesproken dat de focus écht ligt op de basisvakken rekenen, taal en lezen. Waar de ene ouder/leerling behoefte heeft aan bijv. aanvullende creatieve opdrachten, geeft een ander aan dat daar écht geen tijd en mogelijkheden voor zijn. Dus met name om de laatste reden, willen we ons vanuit school meer richten op die basis. Natuurlijk zijn er talloze tips en suggesties nog te vinden, maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Juist in deze roerige tijd zijn routines prettig voor de kinderen; door een bepaalde routine wordt de dag meer voorspelbaar en daardoor overzichtelijk.
  • De jaargroepen werken samen en stemmen het lesaanbod af. Toch zijn er wel wat verschillen en dat komt mede doordat de leerkrachten inspelen op individuele vragen van hun kinderen. Dat is in de gewone situatie zo en dat is nu eigenlijk niet anders.

 

Ik hoop dat de overkill aan Schoudercom berichten enigszins is gereduceerd. Ik probeer me te beperken tot de wekelijkse nieuwsbrief en tot de wekelijkse uitnodiging om uw kind aan te melden voor de opvanggroepen.

 

Ik wens u een rustig weekend toe; zorg goed voor elkaar. Maandag starten we weer met frisse moed!

 

Op Goede Vrijdag 10 april en op Tweede Paasdag is de school gesloten en zijn de kinderen vrij. Dit betekent dat er geen thuiswerkprogramma wordt gegeven, maar dat er tijd is voor ontspanning!

Uit de groep - Pasen

Omdat we nu op school Het Paasfeest niet met elkaar kunnen voorbereiden en vieren, als alternatief wat korte teksten om samen (voor) te lezen en wat filmpjes om te bekijken met elkaar.

Uit de groep - groep 3 komt langs

gr3Bakfietsen vol met werk en schoolspullen voor de kinderen van de groepen 3.

De juffen en meester hebben een flinke klus geklaard en alles persoonlijk bezorgd.

Het heeft hen heel veel positieve energie gegeven om alle kinderen te zien en uitgebreid te kunnen zwaaien naar iedereen. Zo kunnen we er weer even tegenaan de aankomende tijd.

Uit de groep - zwaaien naar de juf

fujDonderdag en vrijdag hebben de juffen en meester van de groepen 3 aardig wat kilometertjes gefietst door Leiden en omstreken om het werk naar de kinderen toe te brengen.

 

Er werd op veel adressen uitbundig gezwaaid en op afstand een praatje gemaakt. Hier een foto van Tess uit groep 3 die samen met haar zus een spandoek voor juf Wendy had opgehangen.

Uit de groep - Schrijfopdracht groepen 6

De groepen 6 hadden een schrijfopdracht gekregen afgelopen week, waarin ze een liefdesverhaal moesten maken van de WC rol aan de WC borstel. Dit heeft geleid tot hilarische resultaten.

Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Rogier uit 6D 

 

Lieve wc borstel,
 
Gisteren stonden wij nog samen in de winkel.
Ik kon de hele dag naar jou kijken.
Toen brak het coronavirus uit over de hele wereld.
Alle mensen gingen hamsteren en iemand pakte mij uit de winkel.
Ik dacht jou nooit meer terug te zien.
Alleen hing ik daar aan de klem in het donker.
Het was erg koud in het toilet van juffrouw Odette.
Plotseling ging het licht aan en iemand ging zitten.
Ik keek naar de hoek.
Toen zag ik jou weer staan, wc borstel.
Ik werd meteen weer super verliefd.
Daarom stuur ik jou deze brief.
Ik wil nooit meer ergens anders zijn en altijd naar jou kunnen kijken.
Jij bent zo mooi met al jouw haren en mooie steel.
Ook al zit er poep aan jou, nog steeds ben je mooi.
Je stinkt een uur in de wind, maar dat geeft niet.
Jij maakt de wc weer helemaal schoon, zonder remsporen.
Ik wil je nooit meer missen.
Laten we hopen dat we voor altijd samen veel poep kunnen vegen.
 
Veel liefs, jouw wc papier
                

Uit alle groepen - hart onder de riem

h1 h2 h3 h4

Vrolijke berichten - Poppenkast

In de bijlage een filmpje van het improvisatietheater van de meesters Johan en Dennis, zoals ze dat hebben gespeeld op vrijdagmiddag voor de midden- en bovenbouwleerlingen van de opvanggroepen.

Vrolijke berichten - Corona kapsel

Zo zag juf Hetty (7C) er op 1 april uit. Tja, dat krijg je ervan als de kappers zijn gesloten en je dan maar je haar laat verven door de buurvrouw! Dankzij het serieuze gezicht van de juf, nemen de kinderen dit bericht voor zoete

koek aan

 

het

Vrolijke berichten - kuiken geboren in groep 1/2H

 

In groep 1/2H hadden we een broedmachine.
Afgelopen dinsdag is er 1 kuiken geboren! Wat een feest, want we dachten dat het misschien niet meer zou lukken, omdat er maar heel weinig eieren bevrucht bleken te zijn...
In het filmpje de eerste en tweede dag met kuiken Sushi (ze is een Japanse krielkip en vernoemd naar haar achtergrond).

 

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.