Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr.33 | schooljaar 2019 -2020 | 6 juni 2020

Nieuwsbrief Josephschool

Agenda/Verjaardagen

10 juni - Dennis Veugelers

 

 

Bericht van Monica Tolenaar

monicaBeste ouders,

 

Donderdag bereikte ons het verdrietige bericht dat Desiree Reterink, moeder van Linus uit groep 8D, na een ziekbed rustig is overleden. Desiree is lange tijd betrokken geweest bij de Josephschool als ouder van oud-leerlingen Nina en Marius. Namens alle collega’s wens ik Linus en zijn familie alle sterkte en dierbare herinneringen toe.

 

Maandag gaat het gebeuren; we zien alle kinderen weer terug op school! Ik heb het al eerder genoemd, maar kan het niet genoeg benadrukken. Want wat hebben de kinderen het goed gedaan en wat heeft u een dubbele taak moeten vervullen. In de komende weken bespreekt het team met elkaar de effecten, die het thuisonderwijs heeft gehad en daarvan zullen we u op de hoogte houden. Ook zijn we benieuwd hoe u deze tijd heeft ervaren en denken we na hoe we een en ander met elkaar kunnen communiceren.

Bij deze deel ik een bericht van de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden met u. Eigenlijk is het een brief voor de medewerkers, maar misschien vindt u het wel leuk om de inhoud tot u te nemen.

 

Er zijn vragen gekomen van ouders of de roostervrije dagen (25 & 26 juni) doorgaan. Het antwoord is volmondig: Ja! Juist na deze periode zullen de leerkrachten de tijd benutten om de ontwikkeling van de kinderen te monitoren. Zij voeren overleg, volgen misschien een training en bereiden de rapporten voor.

 

Ik wens u allen een fijn weekend toe,

Uit het ICT team - Laptops en Snappet

Teruggave laptops:

Maandag 8 juni gaan de scholen weer open, daarom willen wij de geleende laptops ook graag weer terug. De ouders van de kinderen uit groep 1-6, die een laptop van school hebben geleend, kunnen de laptops op 8 juni tussen 8:30-9:00 buiten inleveren bij Leon en Ivonne. Zij zullen buiten staan om de laptops in ontvangst te nemen. Zorg er voor dat de laptop is opgeladen en dat alle accessoires zoals opladers aanwezig zijn. De kinderen uit groep 7-8 moeten hun laptop en geleende accessoires op maandag 8 juni meenemen naar de klas, alle laptops zullen dan in de klas door Leon gecontroleerd worden.

 

Thuiswerken Snappet
Vanaf komende maandag zal de thuiswerkfunctie van Snappet stoppen voor de groepen 4-6. Er kan dan dus niet meer ingelogd worden. 
Uit de groep - kunstklassen groepen 4

 

kunst

De afgelopen weken hebben de kinderen, al dan niet in de aangepaste vorm, gewerkt aan het kunstproject van juf Saskia. 

Deze keer werkten de kinderen rondom het thema 'De Gouden Eeuw'.

 

De kinderen hebben een aantal grote meesters bekeken en geleerd dat er destijds veel kant gebruikt werd. Tijdens de eerste les hebben de kinderen geëxperimenteerd met stof. Er is geleerd dat je stof kunt rafelen en kunt verhardelen. Ook is er een kraag gemaakt met verf op wit dun papier (met een fijn penseeltje).

 

De tweede les bestond uit het schilderen van het portret (lastig klusje hoor!).

In de derde les leerden de kinderen hun gemaakte werk te composeren en werd hun portret voorzien van hun zelfgemaakte kraag!

Uit de groepen - impressies

Spelling saai? Nee, hoor! Een les bij juf Rémi in groep 5.
Techniek saai? Welnee, er wordt druk geprogrammeerd in de lessen in groep 5.
Contact houden met je vriendjes die thuis aan het werk zijn via de kletsmuur in groep 3A

spelling robotskletsen

Uit de MR - Vacature voor een ouder

Op de Josephschool bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit vier ouders en vier leerkrachten. In verband met het verlopen van de termijn van één van de ouders komt met ingang van volgend schooljaar (2020-2021) in de MR een vacature vrij voor één ouder.


Via de MR heb je inspraak in het beleid van de school. Daarbij kan je denken aan de vaststelling van de onderwijstijd, het vakantierooster, maar ook de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang, de schoolgids, het schoolreglement, het schoolplan en het zorgplan (de plannen van de school voor de komende jaren m.b.t. onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen).

 

Ouders die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden via Schoudercom. Bij aanmelding van meer dan één ouder, krijgen de ouders  die zich hebben aangemeld het verzoek zich in de nieuwsbrief voor te stellen en volgen er eind juni verkiezingen.

 

Wil je de ouders in de MR vertegenwoordigen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 19 juni een berichtje met motivatie naar de MR van de Josephschool via Schoudercom ("medezeggenschapsraad-mailbox")!

Uit de Wijk - CJG webinar

Webinar – Een lastige scheiding: wat jij kan doen voor je kind!

Op 23 juni 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar voor ouders van kinderen van 2 – 16 jaar, die te maken hebben met een lastige scheiding.
Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni 2020 van 20.30 tot 21.30 uur. Meer informatie lees je op de website of in de bijlage. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl

Uit de Wijk - CJG pedagogisch advies

In de bijlage is vanuit het CJG een artikeltje geplaatst vanuit Pedagogisch Advies. Dit keer gaat het over zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Uit de Wijk - Minidance bij Meerburg

Meerburg Zoeterwoude biedt alle kinderen uit groep 1/2 aan om gratis mee te doen met de minidance lessen op woensdagmiddag. In de bijlage meer informatie.

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.