Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 3

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 3 | Schooljaar 2020 – 2021 | 12 september 2020
Agenda en verjaardagen

16 september - Juf Mariëlle van de Water

 

Bericht van Monica Tolenaar

monicaBeste ouders,

 

Liever schrijf ik over onderwijs, over onze leuke kinderen en over de ontwikkeling die zij doormaken. Helaas beperk ik me ook deze week weer tot het beschrijven van de situatie rondom Corona.

 

Het goede nieuws is dat er onder het personeel geen andere besmettingen zijn ontdekt. Het is dus gebleven bij één van de intern begeleiders. Natuurlijk geldt ook voor het onderwijzend personeel dat zij bij klachten thuis moeten blijven. Dat betekent een wankel evenwicht voor de bezetting van de groepen. Het blijft dus noodzakelijk dat u ’s morgens Schoudercom bekijkt om te lezen of uw kind wellicht thuis moet blijven. Tot nu toe hebben we het gelukkig op kunnen vangen met de huidige personeelsformatie. Binnen onze formatie hebben we namelijk de beschikking over vaste invalleerkrachten, die de eerste opvang kunnen verzorgen.

Zojuist is bekend geworden dat er een snellere testprocedure mogelijk wordt voor onze beroepsgroep. Dat helpt ons zeker om de school te kunnen draaien.

 

Tot nu toe heb ik alle ouders geïnformeerd bij besmetting binnen een gezin. Daardoor heeft u misschien wel teveel informatie ontvangen. Na overleg met de GGD pas ik dit aan en zal ik alleen de jaargroepen van de desbetreffende leerling een bericht sturen.

 

Ik heb een paar vragen gekregen van ouders over de communicatie. Als school zijn wij gehouden aan restricties in verband met de privacywetgeving. Als de besmetting uw gezin treft, ga ik ervan uit dat u ook zelf de nodige communicatie verzorgt. We moeten er geen geheim van maken, want dat is niet helpend voor het tegengaan van het virus.

Dus soms ben ik gewoon niet op de hoogte en dan kan ik vanuit school verder niets betekenen.

 

Met klem vraag ik uw aandacht voor het breng- en haalmoment. Eigenlijk gaat het ’s morgens redelijk goed. Kinderen weten écht hun lokaal te vinden, al blijft voor sommige kleintjes het afscheid nog wel wat moeilijk. Weet dat ze goed worden opgevangen en voordat u de straat uit bent, weer vrolijk zijn. Mocht het écht een probleem zijn, dan houdt de leerkracht u op de hoogte en bedenkt u samen een plannetje.

 

Het brengen en ophalen doet u alleen. Slechts bij een verjaardag of op de eerste schooldag is het toegestaan om met twee ouders/grootouders te komen. Zo kunnen we enigszins invloed uitoefenen op de verkeersstromen op het plein en in de Oppenheimstraat.

 

Het ophalen is een groot punt van zorg. Ik heb een aantal mails ontvangen van verontruste ouders. Eén moeder schreef dat ze het gevoel had dat Corona op het plein niet meer bestaat. Ouders zoeken elkaar op, kletsen gezellig bij en staan daarbij ongewild in de weg. Ik hoop dat u elkaar helpt en op een vriendelijke manier aanspreekt als een mede-ouder zich niet aan de Corona afspraken houdt.

Ik kan niet anders dan deze boodschap onderschrijven. Let op waar u staat en waar u loopt en verlaat het plein zo snel mogelijk.

 

Als uw kind in quarantaine moet blijven, wordt er schoolwerk verzorgd. Bij de oudere leerlingen wordt Snappet opengezet, zodat er thuis aan gewerkt kan worden. Bij gewone verkoudheidsklachten, die van korte duur zijn, is dat praktisch gezien niet haalbaar voor de leerkracht.

 

Monica Tolenaar

SCOL - 4 vacatures GMR-PO

xEr zijn per direct vier vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR-PO) van SCOL. Zie begeleidende brief in de bijlage.

 

Maak je belangstelling uiterlijk 1 oktober 2020 bekend bij de GMR, het emailadres is
gmrpo@scoleiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten, namens de GMR-PO,
Mechteld van Veen (voorzitter, oudergeleding)
Monique Jongman (vice-voorzitter, personeelsgeleding)
Suzanne Frambach (secretaris, personeelsgeleding)

Uit de wijk e.o. - Proeftraining waterpolo

xEen leuk balspel in het water?

 

Ben jij in het bezit van minimaal een B-diploma en zou je misschien wel meer willen doen met

zwemmen dan is waterpolo misschien wat voor jou.

 

We hebben een leuke actie om te kijken of je het leuk vindt om met deze sport verder te gaan.

Je mag 3x meetrainen met de waterpoloërs van ZVL-1886.

 

Voor meer informatie zie bijlage.

 

Sportieve groeten,

ZVL-1886 Tetteroo

Uit de wijk e.o. - Maaklab!

xReady for take-off? 

 

Jongens en meisjes, maak jullie stoelriemen vast voor de leukste woensdagmiddagclub van Leiden. Technolab presenteert... Maaklab! 

 

Voor een periode van 8 weken duik jij in het thema KUNST EN VLIEGWERK. Dit thema vliegen we heel breed aan. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe planten hun zaadjes verspreiden om daarna zelf een superzwever te bouwen. En hoe zit het eigenlijk met aerodynamica en hoe kan je dit gebruiken om het perfecte vliegtuig te maken? Ook ontwerp en bouw je een constructie om een eigen zwevend verfkunstwerk te creëren. En wat dacht je van een drone in elkaar zetten en leren hoe je deze bestuurt terwijl je verschillende challenges uitvoert?

 

Lijkt dit jou ook superleuk? Bekijk dan de bijlage en geef je snel op voor Maaklab!

 

Voor meer informatie zie:

https://www.technolableiden.nl/maaklab/

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.