Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 4

Nieuwsbrief Josephschool

nr. 4 | Schooljaar 2020-2021 | 19 september 2020
Agenda / Verjaardagen

23 september Juf Ilse Mooijman

23 september Kinderpostzegels op het plein vanaf 12:15 uur

24 september Kind-oudergesprekken

Bericht van Monica Tolenaar

mBeste ouders,

Ik neem aan dat u de persconferentie van de Minister-President heeft bekeken, waarin de nieuwe maatregelen werden besproken. Onze regio Hollands Midden kent een hoog aantal besmettingen, dus dat vereist voorzichtigheid tussen de volwassenen. Aan de andere kant is het beleid voor kinderen tot 12 jaar versoepeld. Als uw kind alleen verkouden is, mag het gewoon naar school. Voor de overige afspraken, blijft het huidige protocol gehandhaafd.

Gelukkig is er nog geen dag geweest dat er een groep naar huis gestuurd moest worden. Op de Josephschool hebben we elke dag één tot twee leerkrachten beschikbaar om een groepsleerkracht te kunnen vervangen. Die capaciteit is natuurlijk nooit voldoende als er echt personeelsleden ziek gaan worden of om een andere reden uit gaan vallen. Gelukkig kunnen we vanaf maandag gebruik gaan maken van de voorrangsprocedure.

 


De kinderen zijn nu drie weken op school en zijn goed gewend in de groep met hun nieuwe leerkracht(en). In deze eerste weken besteden we altijd veel aandacht aan de groepsvorming. De dynamiek tussen de kinderen verandert na de vakantie, soms door het feit dat er een leerling is verhuisd of door de komst van een nieuwe leerling. Dat proces om weer een nieuwe en hechte groep te worden kent een aantal fases: in de stormingfase laten de kinderen zich aan elkaar zien en komt soms de zgn. apenrots in beeld. Doordat de leerkracht observeert en stuurt, breekt de normingfase snel aan. De kinderen leren welke afspraken er belangrijk zijn en bespreken die met elkaar. Op die manier wordt er een veilig pedagogisch klimaat gecreëerd, waarbij de kinderen de leerkracht en elkaar kunnen vertrouwen. Normaliter is groepsvorming ook een onderwerp dat in de openingsviering in de kerk aan bod komt. Helaas is dat dit jaar niet het geval geweest, in verband met het cancelen van deze viering.


Nu u niet op school kunt komen, zoeken we naar mogelijkheden om u toch dat inkijkje te kunnen geven in het schoolse leven van uw kind. De leerkrachten zullen u op de hoogte houden via de blogs in Schoudercom, zodat u een indruk krijgt van datgene wat er op school gebeurt. Wist u dat u op zo’n blog kunt reageren? Voor de leerkracht is dat een leuk compliment!


Deze week starten de KindOuderGesprekken vanaf groep 5. Een mooie manier om uw kind de kans te geven om met u en de leerkracht het gesprek aan te gaan over datgene wat hij/zij graag wil leren. Het is één van de manieren waarop wij willen bereiken dat het kind zich medeverantwoordelijk gaat voelen voor het eigen leerproces. We staan soms verbaasd over het inzicht van de leerlingen en de mogelijkheid om daarover te communiceren, versterkt het inzicht van de leerkracht én van de eigen ouders.


Houdt u rekening met het feit dat er op woensdag 30 september een roostervrije dag is gepland?  De kinderen zijn dan vrij.

 


Monica Tolenaar

Uit de wijk - Kinderpostzegels

Woensdag 23 september kunt u, net als andere jaren, voor het goede doel kinderpostzegels kopen op het plein bij de leerlingen van de groepen 7 al vanaf 12.15 uur. Denkt u wel aan de Corona maatregelen?

Zegels of andere producten worden in deze periode veilig verkocht met hulp van een QR-code die u bij de kinderen kunt scannen. De kinderen hebben ook papieren bestelformulieren om uit te delen. Neem daarvoor dan een eigen pen mee.

Na die dag gaan de kinderen een week verkopen aan de deuren.

Voor meer informatie: https://www.kinderpostzegels.nl/

Uit de wijk - CJG Praatgroep

CJG Leiden organiseert op 26 oktober a.s. een CJG-Praatgroep voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de basisschool over ‘Kinderen in een Scheiding’. KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Als ouders gaan scheiden is dat ingrijpend voor kinderen. Hoe kinderen omgaan met de nieuwe situatie kan zeer verschillend zijn. Kinderen leren de scheiding van hun ouders beter te begrijpen en leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Ze krijgen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

 

Meer informatie vindt u op onze website

De nieuwsbrief wordt verzorgd door: Lieke van Emmerik, Marina Fliers, Lisette Hubeek, Susan de Roode en

Onno Ruijsbroek. Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.