Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 8

Nieuwsbrief Josephschool

Nieuwsbrief Josephschool Nr. 8 | Schooljaar 2021-2022 | 30 oktober 2021
Agenda en verjaardagen
  • 1 november          Theater 5A
  • 2 november          Theater 5B
  • 3 november          Theater 5C
  • 3 november          Verjaardag Natasja Verschoor
  • 4 november          Theater 5D
Bericht van Monica Tolenaar

m

Beste ouders,

 

De eerste week met ouders in de school is achter de rug. Heerlijk om u weer wat meer in de buurt te hebben! Maar ook zorgen; juist in deze week zijn de besmettingscijfers sterk gestegen en ook een aantal gezinnen van de Joseph heeft daar mee te dealen. Ik zal dit onderwerp dan ook ter advisering voorleggen aan de medezeggenschapsraad a.s. dinsdag. We weten meer na de persconferentie, dus misschien is een koerswijziging dan wel duidelijk.

   Vooralsnog ga ik ervan uit dat de theateravonden van de groepen 5 in de komende week door kunnen gaan. We hebben per kind twee volwassen bezoekers uitgenodigd en met enig kunst- en vliegwerk is het dan mogelijk om bijv. de 1,5 m afstand tussen de volwassenen weer in te voeren. Het zou ook zo kunnen worden dat er slechts één volwassene binnen kan komen. Ik houd u vanzelfsprekend op de hoogte!

 

In de groepen 6 t/m 8 zijn in de afgelopen weken de digitale en adaptieve DIA toetsen afgenomen. Dit zijn de landelijk genormeerde toetsen, die wij in gebruik hebben genomen i.p.v. de CITO. Normaliter worden er in deze fase van het schooljaar geen toetsen gemaakt, omdat we al beschikken over de gegevens uit juni van het vorige schooljaar. Dat we het nu wel hebben gedaan, is om de overgang van het ene systeem naar het andere soepel te laten verlopen.

De kinderen ontvangen vrijdag hun resultaten op papier en nemen die in een gesloten envelop mee naar huis. U ontvangt tevens een uitgebreide toelichting. Daarnaast verwijs ik u naar de website van www.diatoetsen.nl  Naar aanleiding van deze toets worden er in principe geen aparte oudergesprekken gevoerd.

kaars

 

Aanstaande dinsdag staan wij op school stil bij Allerzielen en wordt er in de klassen gesproken over het verlies van dierbare personen. Er wordt een lichtje aangestoken met daarbij de vraag: “Voor wie steek jij een kaarsje op?”

 

Monica Tolenaar

Uit de groep - Godsdienstproject Verbeelding “Mooi”

Alle groepen volgen de lessen godsdienst en levensbeschouwing vanaf de herfstvakantie tot eind november uit dit project.

 

Wat is mooi? De meningen kunnen verschillen: wat de een mooi vindt, lijkt voor de ander lelijk. In dit project gaat het over de vraag 'Wat is mooi?'. Het Schone, naast het Ware en het Goede al eeuwenlang een onderwerp dat mensen bezighoudt als zij, bijvoorbeeld in filosofie en theologie, dieper over het leven nadenken. Vraag aan mensen ‘wat is mooi’ en zij raken al snel met hart en ziel in gesprek. Het is een onderwerp waarmee je nooit klaar bent en dat altijd fascineert. Een goede aanzet tot filosoferen en meningen delen, elkaar aanhoren en niet veroordelen.


NB: Het materiaal voor dit project komt uit: Hemel en Aarde project ‘Mooi’, zomer 2003 

Uit de groep - impressies

Herfst in de huishoek (groep 1/2)Herfst in de huishoek (groep 1/2)

 

Vrije expressie n.a.v. de herfst (groep 1/2)Vrije expressie n.a.v. de herfst (groep 1/2)

 

Pop it motiverend bij het lezen (groep 3)Pop it motiverend bij het lezen (groep 3)

 

Op de stoep bij een klasgenoot in quarantaine (groep 6A)Op de stoep bij een klasgenoot in quarantaine (groep 6A)

 

Da Vinci (groep 7)Cactussen kleien n.a.v. Da Vinci lessen

Als onderdeel van de lessen rondom het thema indianen (native Americans) stond deze week de cactus en de bijzondere waterhuishouding centraal. Na het bespreken en onderzoeken van alle informatie, met o.a. een bijzonder “toverproefje” waarbij witte rozen blauw en rood kleurden, vanmiddag creatief aan het werk.

Best even puzzelen: hoe krijg je nu het potje en de cactus als één geheel uit de klei gevormd? Maar, uiteindelijk was iedereen trots op het resultaat.

 

Groep 8 leest voor aan groep 3Een nadeel van een school met het formaat van Joseph is dat de oudere en jongere kinderen elkaar niet zo vaak tegenkomen in het gebouw en op de pleinen. Daarom is het extra leuk dat er af en toe activiteiten worden ondernomen om kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samen te laten zijn. Denk hierbij aan het lopen naar de kerk, waarbij de oudere kinderen de kleintjes letterlijk bij de hand nemen.

Ook tijdens de kinderboekenweek was hier aandacht voor. Hoe mooi is dit plaatje van aandachtige kinderen uit groep 3, die luisteren naar de grote leerlingen uit groep 8. En die dan ook nog eens het prentenboek zelf hadden geschreven en geïllustreerd.

Uit de wijk - Gratis reparatie fietsverlichting

  De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren de regio, gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met rijwielhandelaren en met Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland weer een fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op de actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.

De actiedag is op 6 november en de 10% korting geldt daarna nog van 8 tot en met 13 november bij alle deelnemende fietsenzaken.

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.