Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 14

Nieuwsbrief Josephschool

Nieuwsbrief Josephschool Nr. 14 | Schooljaar 2021-2022 | 11 december 2021
Agenda en verjaardagen
  • 12 dec - Verjaardag Fleur van Leeuwen
  • 13 dec - Kerstmusical 7C ❌
  • 14 dec - Kerstmusical 7D ❌
  • 14 dec - Verjaardag Leanda van den Berg
Bericht van Monica Tolenaar

m

Beste ouders,

 

Een nieuw dieptepunt deze vrijdag met maar liefst 5 groepen thuis. Laten we hopen dat het in de komende week weer gaat afnemen! Het aantal coronabesmettingen valt relatief mee, maar we hebben ook te kampen met andere uitval van het personeel. Vooralsnog ga ik uit van een normale kerstvakantie en hoop ik dat we open kunnen blijven. We wachten de volgende persconferentie met enige spanning af.

 

KerstattentieKerstattentie

Alle medewerkers van de Josephschool zijn verrast met een leuke kerstattentie namens de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. We zijn hierdoor aangenaam verrast en danken jullie hartelijk! De prachtige brief van voorzitter Ouderraad Wesley voeg ik als bijlage toe!

   De klaslokalen en de aula zijn deze week weer veranderd in sfeervolle kersttaferelen. Door het uitvallen van meester Joop was het alle hens aan dek voor de collega’s. Normaliter is Joop de grote magazijnmeester en bewaakt de orde als er in 33 lokalen bomen worden neergezet. En het is net als thuis; op de een of andere manier vergeet je dat de lichtjes kapot waren en weet je ook niet meer zo goed welke versiering er bewaard is gebleven. De nieuwe kerstboom in de aula is een tikkie kleiner dan de vorige, maar staat als stralend middelpunt op het podium. De kinderen genieten er zichtbaar van als ze langs die grote boom lopen.

Onze jaarlijkse kerstactie voor de Leidse Voedselbank komt al aardig op gang. U doet toch ook weer mee? De kratten staan in de lokalen, dus de kinderen kunnen zelf hun bijdrage mee naar binnen nemen.

 

Monica Tolenaar

Uit de groep - impressies

Muziekles van juf Arina bij de kleutersMuziekles van juf Arina bij de kleuters

 

Inkijkje in kleutergroep 1-2FInkijkje in kleutergroep 1-2F

 

Theaterlezen in 6BTheaterlezen in 6B, Iedere dinsdag lezen wij in tweetallen in theaterleesboekjes. We oefenen hiermee ons lezen, maar ook hoe je met intonatie leest. Dat kun je weer goed bij het voorlezen gebruiken. 6B doet dit altijd met volle overtuiging en kan dit al erg goed!

Daarnaast is het ook een motiverende werkvorm om meer te gaan lezen. Dit maakt het lezen voor sommige kinderen interessanter / leuker. Leuke tip voor onder de kerstboom misschien? 📚

 

Taalcircuit in groep 8BTaalcircuit in groep 8B - Vandaag hebben we de lesstof van de afgelopen 4 weken van taal nog een keer herhaald. Deze keer met een circuit, gemaakt door juf Rozemarijn (die helaas ziek was..).

Er waren 3 stations:
1. Hoofdletterbingo, waar geoefend werd waar wel en waar geen hoofdletters geplaatst moesten worden.
2. 30 seconds, waar de woordenschat geoefend werd.
3. Middelpunt, waar zoveel mogelijk functie- en inhoudswoorden opgeschreven moesten worden.

Het was een fijne voorbereiding op de afsluitende toets van thema 3.

Oh ja…. En de kerstboom staat! 🎄

Uit de wijk - CJG
  • CJG, spel- en praatgroep voor kinderen in een scheiding (KIES) voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de basisschool. De KIES-training bestaat uit 7 bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst. De bijeenkomsten voor de kinderen starten op maandag 24 januari 2022 van 16.00 – 17.10 uur bij Nieuw Pancrat, Middelstegracht 85 in Leiden. De ouderavond vindt online plaats op maandag 31 januari 2022 van 19.00-20.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt bij een echtscheiding en leren ze omgaan met wat voor hen moeilijk is. Meer over deze bijeenkomsten leest u op onze website.

     

     

 

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.