Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 24

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 24 | Schooljaar 2020 - 2021 | 7 maart 2021
Bericht van Monica Tolenaar

d

Hopelijk hebben alle kinderen genoten van een fijne krokusvakantie. Het was boffen met dat prachtige weer.

Maandag ontvangen de kinderen vanaf groep 3 hun rapport. De leerkrachten proberen een mooi verslag te schrijven over de voortgang en ontwikkeling van uw kind. Ik hoop dat u uw kind herkent in dit verslag en er samen met uw kind trots op kunt zijn. Het mooie van het thuisonderwijs is dat u veel meer zicht heeft gekregen op de manier waarop uw kind aan de schooltaken werkt. Normaliter ontvangt u bij het rapport ook de gegevens van het CITO leerlingvolgsysteem. Die gegevens hebben we nog niet volledig vanwege de lockdown. We hebben er namelijk voor gekozen om wat meer tijd en ruimte te nemen en de kinderen niet meteen te belasten met alle toetsen. U ontvangt die gegevens in een later stadium.

Voor de leerkrachten breken er drukke tijden aan om alle oudergesprekken te kunnen voeren. Digitaal dit keer. Ik hoop dat de techniek ons niet in de steek laat en dat het tijdschema kloppend zal zijn. En het allerbelangrijkste is dat u contact heeft met de leerkrachten en informatie kunt uitwisselen. Het worden vast mooie gesprekken!

 

De afgelopen weken zijn op onze school heel rustig verlopen zonder corona-uitbraken. Op dit moment is er één gezin in quarantaine. Laten we duimen dat het hierbij blijft!

Het is echt nodig om uw Schoudercom goed in de gaten te houden. Het kan namelijk zijn dat er geen opvang mogelijk is als er een leerkracht is uitgevallen.

 

Monica Tolenaar

Uit de groep - paasproject (alle groepen)

d

Godsdienst en levensbeschouwingsproject: “Met hand en hart”

De komende weken wordt in alle groepen gewerkt aan dit project als voorbereiding op het Paasfeest. Het project wil kinderen gevoelig maken voor het gegeven, dat het ertoe doet wat ze doen en hoe ze met elkaar omgaan. De eerst stap die daarvoor nodig is, is dat kinderen stilstaan bij wat er om hen gebeurt. Door ergens bij stil te staan, kun je je er betrokken op gaan voelen. Je wordt bijvoorbeeld geraakt door de ander en door haar of zijn situatie. Als iets of iemand je raakt, kom je ook in beweging.

Dit project wil ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het waarden- en normenbesef. Het wil kinderen helpen om te leren kiezen. Waarom doen we zoals we doen? Hierbij wordt, gekozen voor de bijbelse werken van barmhartigheid. Hierin staat de dienst aan de ander ofwel het verrichten van goede daden centraal.

Er wordt aandacht besteed aan: de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de hongerigen te eten geven, de vreemdeling opnemen, de naakten kleden en de doden begraven. In de laatste les wordt aandacht besteed aan Pasen.

(zie bijlage)


Uit de groep - samen tekenen (groep 1/2)

d

Kijk eens hoe leuk het is om weer samen te zijn op school! Mik en Ruben deden elkaar na en maakten samen dezelfde tekening. Een setje kinders maakten naar opdracht van de juf mooie ijskristallen. Ook is bouwen nergens zo leuk als op school en deed Lauren (die nog maar net op school is gestart) al erg haar best aan de tekentafel.

 

Kneden in klei, brooddeeg, taartdeeg, pizzadeeg, modder, zand enz. enz. is voor oudste kleuters op dit moment in de aanloop naar groep 3 handig om te oefenen. De vingers worden er sterk van, de fijne motoriek steeds beter.

 

Denk aan alle leuke activiteiten die jullie tijdens de lockdown hebben ontvangen; daar zat vaak ook iets bij van koken, kleien enz. Al met al; kneden een " must-do" , nu weet je hoe :-) Dat rijmt, daar wordt een juf dan ook weer blij van.

Uit de groep - Engels (groep 5)

s

Vrijdag hebben de kinderen een `Still of fruit` gemaakt. Ze zaten in tweetallen met de ruggen tegen elkaar, met een blad, verf en kwasten voor zich. Om te beginnen mochten ze de 'fruitbowl' zelf bedenken. Vervolgens vertelden de tweetallen elkaar, in het Engels, welk fruit ze moesten schilderen, in welke kleur en op welke positie op de fruitschaal! 'Paint a (colour) (fruit) (location)'.
Ze leerden hoe ze elkaar konden vragen of de ander klaar was voor de volgende instructie, of juist om te vragen of de een de opdracht kon herhalen of even kon wachten.

Aan het eind mochten ze, net als echte kunstenaars, hun handtekening bij hun werk zetten.
Wat een gezellige en creatieve sfeer was er! En er zijn geweldige creaties uit gekomen! Met 'rainbow apples' en 'red bananas'!

Uit de groep - memory, breuken en percentages (groep 7)

dIn groep 7 komen breuken en percentages regelmatig aan bod tijdens de rekenlessen. 
Heb je een breuk, percentage en bijbehorend tekeningetje gevonden dan heb je memory. Wie vindt de meeste setjes?

Uit de groep - thema Azië (groep 8)

d

We zijn in de klassen nog steeds met het thema Aziaten bezig.

   Bij de creatief lessen hebben we Chinese draken gemaakt,  de namen in Chinese karakters geschilderd (herkent u de naam van uw kind?) en een stilleven van sushi en zeewier met houtskool op papier gezet. Deze laatste opdracht vond iedereen heel moeilijk, maar het motto was 'doorzetten'. En dat leidde tot mooie resultaten.

   Daarna hebben we de sushi opgegeten. Niet iedereen durfde te proeven. Een paar dappere kinderen namen een hapje van de wasabi.

Ook hangen de eerste kusudama's al aan de lijn. Een origami hoogstandje!

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.