Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 32

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 32 | Schooljaar 2020-2021 | 21 mei 2021
Verjaardagen

24 mei: Femke Koel jarig

26 mei: Diana Wallaart jarig

27 mei: Edwin Laman jarig

Bericht van Monica Tolenaar

monicaBeste ouders,

 

We gaan de laatste periode van dit schooljaar in en er moet nog een hoop gebeuren. De personele formatie is ieder jaar een grote puzzel en dat is dit keer niet anders. Er zijn nog openstaande vacatures, maar het ziet er naar uit dat die spoedig ingevuld kunnen worden. Dan kunnen we de laatste “gaten dichten” en met de leerkrachten de uiteindelijke formatie doornemen.

 

Het Hemelvaartweekend werd een quarantaine voor de groepen 4B en 8D en hun leerkrachten. Dit Pinksterweekend is het de beurt aan de groepen 5D en 7B om thuis te blijven. Relatief gezien hebben we op onze grote school met heel weinig positieve leerlingen en / of medewerkers te maken. Het is geen feest als dit dan toch gebeurt en zeker met een lang weekend voor de boeg. Maar helaas, we zullen ermee moeten dealen. Ik wens de betreffende kinderen en collega’s sterkte toe en hoop dat er geen verdere besmettingen uit voort zullen vloeien.

 

In de komende week wordt het alternatieve afscheidsprogramma voor de kinderen van groep 8 georganiseerd. Een feestweek rond de school in plaats van een kamp. Natuurlijk ongelooflijk jammer dat het kamp niet door kan gaan, maar het programma voor komende week belooft veel ontspanning en plezier. Dank aan het groep 8 team voor hun creatieve wijze van organiseren!

 

Op donderdag 10 en vrijdag 11 juni komt de schoolfotograaf naar de Josephschool. Op ons verzoek heeft Esther Bosch (ouder van onze school en zelf een bekend fotograaf) eens wat onderzoek gedaan en ons een nieuw bedrijf geadviseerd. De promofoto’s zien er veelbelovend uit! Dit jaar zullen er groepsfoto’s worden gemaakt en individuele portretfoto’s. In verband met corona worden er geen broertjes / zusjes-foto’s gemaakt. Dat gaat natuurlijk niet om het gegeven dat broertjes en zusjes te dicht bij elkaar staan, maar om het feit dat er dan veel kinderen uit verschillende groepen door elkaar staan te wachten. Volgend jaar beter!

De werkwijze van de nieuwe fotograaf is min of meer hetzelfde; u ontvangt een code om in te loggen om daarmee rechtstreeks te bestellen.

 

Vrije dagen:

Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) is vrij.

Woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni zijn roostervrije dagen. De kinderen zijn vrij.

 

Wist u dat u op de website alle informatie kunt vinden over vakanties voor volgend schooljaar? En nog meer zaken die interessant zijn om eens door te lezen!

 

Ik wens de collega’s die zaterdag meelopen met de Roparun veel succes en plezier toe. Er zijn ongelooflijk veel lege flessen ingezameld. De middenbouwgang bij meester Dexter leek wel op een magazijn van de supermarkt!

 

Monica Tolenaar

 

Inline image

Vacature medezeggenschapsraad

Op de Josephschool bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit vier ouders en vier leerkrachten. In verband met het verlopen van de termijn van één van de ouders komt met ingang van volgend schooljaar (2021-2022) in de MR een vacature vrij voor één ouder.
Via de MR heb je inspraak in het beleid van de school. Daarbij kan je denken aan de vaststelling van de onderwijstijd, het vakantierooster, maar ook de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang, de schoolgids, het schoolreglement, het schoolplan en het zorgplan (de plannen van de school voor de komende jaren m.b.t. onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen).

Ouders die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden via Schoudercom. Bij aanmelding van meer dan één ouder, krijgen de ouders die zich hebben aangemeld het verzoek zich in de nieuwsbrief voor te stellen en volgen er medio juni verkiezingen.

 

Wil je de ouders in de MR vertegenwoordigen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 4 juni een berichtje met motivatie naar de MR van de Josephschool via Schoudercom ("medezeggenschapsraad-mailbox")!

 

Met vriendelijke groet,

 

De medezeggenschapsraad

Uit het team: in vreugde en verdriet

Het project voor de lessen godsdienst de komende periode gaat over gevoelens. Op school gaat veel aandacht uit naar de cognitieve ontwikkeling van leerlingen; het is goed om ook aandacht te hebben voor hun emoties, vooral omdat jonge kinderen daar nog weinig greep op hebben. In het omgaan met elkaar leren ze over zichzelf en de ander.

In bijbelverhalen zien we dat Jezus veel aandacht heeft voor de gevoelens en emoties van mensen. Hij geeft mensen het gevoel dat ze er mogen zijn, ondanks vergissingen en teleurstellingen. Hij haalt de pijn en het verdriet niet weg maar laat zien dat wij, als wij elkaar troosten, de ander nabij kunnen zijn.

In dit project zijn verhalen over leren loslaten en verder kunnen gaan, over troost en nieuwe kracht, dus de verhalen over Hemelvaart (loslaten) en Pinksteren (geestdrift en nieuw enthousiasme). De vrienden van Jezus vinden na zijn dood opnieuw kracht en raken "in vuur en vlam" om het verhaal verder te vertellen.

 

Hetty Barreveld

Genoeg van corona...

Een toepasselijk plaatje van de wensboom uit groep 5d

corona weg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte uit 5D en haar moeder juf Loesanne uit 7B: gezellig samen een taart bakken als je ook samen in quarantaine bent!

taart

Uit de groep: het restaurant van groep 1/2f

kok in 1/2fWij werken over eten en drinken. Hierbij besteden we ook aandacht aan het lichaam. Hoe leuk is het om dan aan de slag te gaan in ons eigen restaurant?! De kinderen kunnen verschillende rollen aannemen en dragen een rollenkaartje om extra diepgang te krijgen tijdens het spel. Er zijn obers, koks en natuurlijk gasten, die komen eten. Er moet van tevoren wel een afspraak gemaakt worden, dus er wordt ook volop geschreven in de zogenaamde agenda's (taal). Achteraf natuurlijk betalen (rekenen) en zelf nadenken over heerlijke recepten en menukaarten. De kinderen zijn ook bezig met het stukje wegen en meten. Wat een lol! 

 

Uit de groep: een andere vorm van expressie-uur in groep 5

dinos

Uit de groep: schooltuin met mooi weer (groep 6)

schooltuinen

Uit de groep: techniekcircuit groep 8b

techniekVandaag is groep 8B begonnen met het techniekcircuit. De komende weken gaan wij hier 4x aan werken. 1 van de onderdelen die de kinderen 3x tegen gaan komen is het  werken met Roboschool. Voor groep 8 houdt dit in werken met de Thymio. Dit is een robotautootje dat je via de computer zelf kunt programmeren. 

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van 2 verschillende programma's op de computer. Vandaag hebben 8 groepjes gewerkt met het programmeerprogramma VPL.

Ook waren er 6 kinderen die niet met de Thymio aan het werk gingen, maar met 3 andere techniekonderdelen. Zo maakten zij tandpasta, ontwikkelden ze een grijparm d.m.v. luchtdruk en werkten zij met Zoub. Een leuk constructiemateriaal waarmee je beweegbare voorwerpen kunt maken. 

 

Zoals de kinderen vandaag te horen hebben gekregen: alle begin is moeilijk. Het is dus belangrijk om door te zetten en niet op te geven.

Schakel hulp in van kinderen bij wie het wel lukt, om het zelf ook beter te gaan begrijpen.

Uiteindelijk waren wij heel trots op alle groepjes!! Volgende keer kan het alleen maar makkelijker en beter gaan.

 

Uit de stad: Convenant Verwonder om de hoek

Op woensdag 12 mei ondertekenden heel veel verschillende partijen (regiogemeenten, educatieve partners en schoolbesturen) een convenant voor het platform www.verwonderomdehoek.nl. Kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten kunnen op dit platform allerlei leuke en leerzame verwonderactiviteiten vinden in Leiden en de regio.

Informatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin

In de bijlage vindt u informatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) over buikpijn bij kinderen.

 

Verder organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden op 7 juni a.s. de online CJG-lezing 'Help! Mijn kind is hoogbegaafd', voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

Datum: maandag 7 juni 2021 Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Online: via Zoom

Kosten: € 5,00 per persoon, ouderparen 10% korting

Meer informatie en aanmelden via www.cjgcursus.nl

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.