Inloggen

De Josephschool: talentvol onderwijs voor iedereen!

preview
Nieuwsbrief van de Josephschool nr. 37

Nieuwsbrief Josephschool

Nr. 37 | Schooljaar 2020 - 2021 | 25 juni 2021
Agenda / verjaardagen

27 juni: juf Kitty Nijssen jarig

Bericht van Monica Tolenaar

monicaBeste ouders,

 

Bent u ook zo blij met de aangekondigde versoepelingen t.a.v. het Covid-19 beleid? Met plezier kan ik u mededelen dat we vanaf maandag a.s. de mondkapjes kunnen laten vervallen. De 1.5 m afstand tussen de volwassenen blijft onverminderd van kracht, evenals de gezondheidscheck (zie bijlage).

We schrappen ook de aangepaste breng- en haaltijden. Vanaf maandag gaan de deuren weer open om 8.30 uur. De lesdag begint om 8.45 uur. Alle kinderen komen om 15.00 uur naar buiten en op woensdag om 12.30 uur. Nog steeds is de vraag om het schoolplein zo snel mogelijk te verlaten. Ook blijven de looproutes gehandhaafd.

De afspraken rond het thuisblijven zijn ongewijzigd. Dus bij klachten blijven medewerkers en leerlingen thuis. Ook de quarantaineplicht blijft vooralsnog bestaan.

Op deze manier ronden we de laatste weken van dit schooljaar af. Als er nieuwe maatregelingen of versoepelingen bekend zijn, dan heroverwegen we de nu bestaande afspraken.

Met dank aan de leden van de Medezeggenschapsraad voor hun constructieve bijdragen.

 

Het was een race tegen de klok om de kinderen te kunnen informeren over wie hun nieuwe leerkracht wordt in het komende schooljaar. Het is een toer om de juiste combinaties te kunnen maken. Aan sommige leerkrachten hebben we gevraagd om van groep te wisselen of om hun werkdagen te ruilen. En dan is het afwegen welke groep en welke leerkracht(en) het beste bij elkaar zullen gaan passen. Aangezien er 33 groepen zijn, is dat best een klusje!

We moesten op het laatste moment nog wijzigingen doorvoeren door het feit dat er collega’s een andere baan hebben geaccepteerd. Voor het eerst merken we ook op de Josephschool de krapte op de arbeidsmarkt. In en om Leiden viel het nog mee, afgezet tegen de cijfers uit de grote steden en andere regio’s. Scholen mogen in het nieuwe schooljaar meer personeel aannemen i.v.m. de toegezegde gelden vanwege corona. Dat betekent dat er ook nieuwe banen gecreëerd kunnen worden, waardoor de vraag naar nieuw personeel is toegenomen.

Tot onze spijt neemt juf Odette van Hartingsveldt afscheid van de school. Na bijna 20 jaar stapt zij over naar het Wellant College in Oegstgeest, een VMBO school met een groen tintje. Een school naar haar hart en heel goed passend bij haar competenties en wensen.

Gisteren werd bekend dat ook juf Lotte Broers de school gaat verlaten. Zij vertrekt naar een kleinere school in Leiderdorp.

Beide collega’s wens ik veel geluk en succes op hun nieuwe werkplek!

Dat betekent dat de dinsdag uitgestuurde formatie-indeling nog gewijzigd kan worden. Ik houd u vanzelfsprekend op de hoogte.

 

Monica Tolenaar

 

Van de verkeersbrigadiers: helpt u mee om samen met een jeugdbrigadier het zebrapad veilig te maken?

brigadiersBeste ouders,

 

Onze jeugdbrigadiers uit de groepen 7/8 zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar ouders die graag samen met hen willen brigadieren op de dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag.

Zonder een ouder mogen onze enthousiaste jeugdbrigadiers namelijk niet op het zebrapad staan en zij willen juist heel erg graag. Ze kijken ernaar uit als hun beurt is. De jeugdbrigadier van afgelopen week zei letterlijk: 'Ik vind het heel erg leuk om dit te doen'.

We zoeken 2 ouders voor de dinsdagmiddag, 1 ouder voor de donderdagmiddag en 2 ouders voor de vrijdagmiddag. Het is 1 keer per 2 weken (dus om de week) van 15.00 tot 15.20 uur. Uw eigen kind(eren) mogen eventueel langer in de klas blijven als dat nodig is.

Helpt u mee om samen met een jeugdbrigadier het zebrapad veilig te maken? Voor meer informatie of aanmelden kunt u het schoudercombericht van 9 juni opzoeken, of mail / app naar Koen de Wit: koendewit@dewitmode.nl of 06-22447202.

 

Bedankt namens de jeugdbrigadiers van de groepen 7/8!

Van de TSO: skateboardles tijdens de overblijf
Op dinsdag 29 juni zal er tijdens de overblijf op het grote plein een skateboardles gegeven worden door één van de sport & spelmedewerkers. De kinderen die thuis een skateboard hebben, mogen deze dan meenemen. Wellicht zijn er ook kinderen die hun skateboard willen uitlenen aan / delen met andere kinderen, die er niet één hebben.

Heeft u of uw kind iets leuks voor de nieuwsbrief, een vraag of een suggestie, stuur een mail naar nieuwsbrief@josephschool.nl.